Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMOVERA, v. -ade. vbalsbst. -ING (Hagström Herdam. 4: 253 (1901)); jfr REMOTION.
Ordformer
(äv. -mouera)
Etymologi
[jfr t. removieren; av lat. removere, flytta tillbaka, avlägsna, undanröja m. m., av re- (se RE-) o. movere (se MOVERA)]
(†)
1) flytta bort (ngt till en plats); äv. i utvidgad anv., med avs. på person: förflytta (ngn) bort (till en avlägsen plats). I vele .. icke förgäte migh, som nu ähr removeret till desse vidhe och aflegne platzer. OxBr. 10: 329 (1632). Alle åkareslädar blefvo removerade til öster om grunden för statuën. HH XXXII. 2: 133 (1784).
2) i allmännare l. bildl. anv.: avlägsna l. undanröja (ngt); äv. i uttr. removera ngns fel ifrån sig, frånsäga sig l. fritaga sig från all delaktighet i ngns fel. HSH 7: 124 (1637). Wij removera deras feel ifron oss. ConsAcAboP 3: 80 (1665). Det är klart att .. (åklagarämbetet) är uppfunnet för att removera den stora vådan som af ett brotts strafflöshet kan uppkomma. Biberg 3: 429 (c. 1823). TLäk. 1833, s. 107. Ekbohrn (1904).
3) frånskilja l. borttaga (ngt ifrån ngt); äv. med avs. på person: utmönstra l. utesluta (l. skilja från en förmån o. d.). Studiosi som här till hafua hafft Sochnar, och intet kunna siunga, .. skole removeras. UppsDP 21/11 1638. BoupptSthm 1668, s. 1435. Annerstedt UUH Bih. 5: 142 (i handl. fr. 1783).
4) avsätta l. avskeda (ngn från en tjänst o. d.); äv.: suspendera (ngn från en tjänst o. d.). UppsDP 4/5 1603. Factorerne (skola) hafwe macht dem (dvs. arbetarna) at removere och andre .. i deres stadh insettia. HH 29: 168 (1628). Om någon vijste någet exempell, att vara removerat uthan skuldh från sin tienst, så (osv.). RARP 10: 42 (1668). Jag skulle blifva removerad från Embetet på ½ år. VDAkt. 1837, nr 366. Hagström Herdam. 4: 253 (1901; om förh. 1650). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 1059 band 22, 1957

Webbansvarig