Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMOTION l. REMOVATION, r. l. f.
Ordformer
(-motion 16341904. -movation 1800)
Etymologi
[jfr t. o. eng. remotion, ä. fr. rémotion; av lat. remotio (gen. -ōnis), vbalsbst. till removere (se REMOVERA); formen removation beroende på anslutning till REMOVERA]
(†)
1) motsv. REMOVERA 2: avlägsnande, undanröjande. Ekbohrn (1868, 1904).
2) motsv. REMOVERA 4: avsättning l. avskedande (från tjänst o. d.); äv.: suspension (jfr REMOTIONS-TID). RF 1634, § 41. Remotion från tiänsten. CivInstr. 179 (1692). Klockaren erindrades att bättre beflita sig .. vid straff af remotion. Cavallin Herdam. 4: 12 (1857). Ekbohrn (1904).
Ssgr (†): (2) REMOTIONS-TID. tid för vilken ngn är suspenderad från tjänsten, suspensionstid. VDAkt. 1773, nr 394.
(1) -UTVÄG. utväg som tillgripes, då det gäller att avlägsna l. undanröja ngt. Biberg 3: 429 (c. 1823).

 

Spalt R 1059 band 22, 1957

Webbansvarig