Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMMARE rem3are2, stundom räm3-, sbst.3, r. l. m.; best. -en l. -n; pl. =.
Ordformer
(remar, pl. 1642. remare 1643c. 1786. remmare 1644 osv. rimmare 1644. römerne, pl. best. 1648)
Etymologi
[sannol. till REMMA, v.4, l. till det ord som föreligger i finlandssv. dial. räim, stake varmed isväg utprickas (se REMMA, v.4)]
sjöt. större, flytande sjömärke bestående av en förankrad, mer l. mindre upprättstående stång (ofta försedd med topptecken, särsk. en l. flera ballonger), större (ut)sjöprick; äv. (numera nästan bl. i Finl.) allmännare: sjöprick. RP 9: 452 (1642). (Av lantmätarna) afrijhtas .. alle Skepzhambner och Skutehambner, intet förgiätandes de Remare i Skepzlederne, huar dhe böhre stå. CivInstr. 267 (1643). Lotsarne .. (måste) alle Grunden med .. Prickor och Remmare utmärckia. Stiernman Com. 5: 600 (1696). Inne i landet .. förekommer ett särskildt tvåremmaresystem bestående af: slät- och brokig remmare, af hvilka den brokiga är försedd med tofs. AtlFinl. 26: 11 (1899). Svart remmare (ballongremmare). Nord om grund till sjöss. Hägg PraktNav. 105 (1920). UFlottUnderbef. 1940, s. 192. — jfr BALLONG-, FLAGG-, KRYSS-, NORD-, OST-, SYD-, UTSJÖ-, VÄST-, ÖST-REMMARE.
Ssgr (sjöt., utom i Finl. numera bl. mera tillf.): REMMAR-, äv. REMMARE-BALLONG. jfr ballong 4. Smith 30 (1914).
-FÖRTECKNING. (i Finl.) jfr förteckning, sbst.2 2. SPF 1812, s. 363.
-MÄRKE. (i Finl.) vart o. ett av de gm vitmålning av stenar o. d. vid stranden av inre farled åstadkomna märken som anbringas fyra o. fyra (i två par) på sådant sätt att syftlinjerna gm de båda sammanhörande paren av märken träffas i den punkt där en sjöprick skall vara utsatt. Lang FinlSjör. 73 (1932).
-SKIFTE. (i Finl.) sammanfattande, om de (remmare l.) sjöprickar som årligen (i viss bestämd växling från år till år) tilldelas var särskild av de olika lotsarna vid en lotsplats till att svara för (med hänsyn till underhåll o. vård o. d.). SPF 1812, s. 363. Därs. 1857, s. 342.
Ssg (i Finl.): remmareskiftes-längd. för ett år gällande längd (se d. o. 8) över ”remmareskiften” vid en lotsplats. SPF 1857, s. 402.
-SYSTEM. (i Finl.) system för utsättning av (remmare l.) sjöprickar i farvatten; jfr utpricknings-system. AtlFinl. 26: 11 (1899).

 

Spalt R 1049 band 22, 1957

Webbansvarig