Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGUR re4gur l. REGAR -gar, r.; best. -n.
Ordformer
(regar 1935 osv. regur 1908 osv.)
Etymologi
[jfr t. regur, eng. regur, regar; av hindi regar, regaṛ, legaṛ, sannol. av en avledn. av sanskr. rēkhā, lēkhā, repa, fåra, rad, streck (jfr REDGARN), o. urspr. betydande: land rikt på fåror l. dyl.]
(i fackspr.) finkornig, svart, starkt ler- o. kalkhaltig o. mycket näringsrik (för bomullsodling lämplig) jordart i södra Indien, svart bomullsjord. Eckert Handelsgeogr. 22 (1908). 2SvUppslB (1952).
Ssgr (i fackspr., om indiska förh.): REGUR-DISTRIKT. distrikt där jordmånen (till övervägande del) består av regur. SvUppslB 13: 1011 (1932).
-OMRÅDE~020. jfr -distrikt. SvUppslB 13: 1011 (1932).

 

Spalt R 881 band 21, 1957

Webbansvarig