Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REDGARN re3d~ga2rn, äv. re4d~ga1rn (re`d-garn Weste; re´dgarn Noreen VS 2: 266 (1910); jfr Kock Akc. 2: 93 (1884)), l. REGARN re3~ga2rn, äv. räg3a2rn l. re4~ga1rn (re`garn Weste), förr äv. RIGARN l. RIGGARN l. RIGEGARN, n.; best. -et.
Ordformer
(re- (ree-) 1540 osv. red- 1734 osv. ref- (reef-) 1677 (: Reefgrans Strumper)1842 (: refgarnsstrumpor). reg- 16611873. ri- (rii-, rij-) 15401744. rid- (rijd-) 15551582. rig- 15851755. rige- 15351540. rije- 1541. ry- 15511556. rye- 1560. rä- 1695. -gans- i ssgr 1594 (: Regans strump(or))1852 (: regans schal). -garens- i ssg 1650 (: Regarens bandh). -gares- i ssg 1638 (: regares strumpor). -garn (-garnn) 1535 osv. -gars- i ssgr 1543 (: regars border)1754 (: reggars tröja). -gers- i ssg 1567 (: Regers bennickor))
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat (m)lt. rīg(e)garn, rēg(e)garn med bet.: garn för broderi l. prydnadssöm l. besättning o. d., till mlt. rīgen, rada, upprada, i p. pf. geregen äv.: försedd med besättning o. d.; jfr lt. rijen, sy med långa stygn, tråckla (varav d. ri, tråckla, vartill rigarn, tråckelgarn), riggen, sy med stora, lösa stygn; av fsax. rīhan, rada, sy ihop, motsv. mnl. rien, träda upp på snöre, snöra, förse (kläder o. d.) med besättning (holl. rijgen, äv.: tråckla, vartill rijggaren, tråckelgarn), fht. rīhan, sy ihop, fläta (mht. rīhen, sy fast ngt ss. prydnad, fästa radvis m. m., t. reihen, rada, i ä. t. i p. pf. geri(e)gen äv.: försedd med prydnadssöm l. besättning o. d.), möjl. rotbesläktat med sanskr. rēkhā, lēkhā, repa, streck, rad (jfr REGUR)]
(glansigt, strävt) kamgarn (särsk. använt till broderier l. prydnadssnören o. d.); stundom övergående i bet.: redgarnssnöre. TullbSthm 1535, s. 34 b. Birge beltare (mottog) tiil w. n. herres hinnertügh tiil wipper och frensser. Rigarnn — 28 skålepund. SkeppsgR 1542. Korssesöms dyna aff Rÿgarn — 1 st. GripshR 1551. Til liberier .. må brukes itt streck fingerbredt snöre af silke eller regarn, men icke af silfver, guld eller litzer. RARP 9: 400 (1664). Tröijor .., som här i Riket af Ull och Regarn väfde eller stickade äro. PH 1: 727 (1727). Kamullsgarn l. kamgarn (”redgarn”) tillverkas af de mera långhåriga, hårda och ofta glansiga ullsorterna. 2NF 33: 546 (1922). Till nyåret hade vi som rekryter vår första examen, den jag klara fint, fick ett redgarn på armen. ByggnArbMinn. 22 (1950). — jfr DISTINKTIONS-REDGARN.
Ssgr: A (†): REDGARN-BAND, -HATT, -KLÄNNINGSTYG, -KORSSÖMS-VAR, -STRUMPA, se B.
B: REDGARNS-ARBETE~020. (numera bl. tillf.) abstr. o. konkret; jfr arbete 5 b, 11 (b). PH 5: 3523 (1753; abstr.). Spak HbFältartill. 32 (1873; konkret).
-BAND. (-garn- c. 1675. -garns- 1543 osv.) jfr band, sbst.1 29, o. -snöre. TullbSthm 8/11 1543. HbRödStjärn. 71 (1932).
-BINNIKA. (†) smalt band av redgarn. TullbSthm 8/6 1543. Därs. 1/7 1578.
-BORDTÄCKE~020. (numera bl. ngn gg tillf., i sht kulturhist.) bordduk av redgarn l. med broderier o. d. av redgarn; jfr bord-täcke a. 1 litet Sytt Regarns Bordtäcke. BoupptSthm 1683, s. 551 b.
-BÅRD. jfr bård 4. TullbSthm 17/5 1543.
-DAMASK, äv. (numera knappast br.) -DAMASKA. (i sht förr) jfr -strumpa. Bellman SSkr. 3: 22 (1781).
-GALON. jfr -band, -snöre. Spak Unif. 65 (1890).
-HALSDUK~02 l. ~20. HemslöjdsutstSthm 1880, s. 202.
-HALVÄRM~02, äv. ~20. (i sht förr) jfr halv-ärm 2. BoupptSthm 1673, s. 732 b.
-HATT. (-garn- 1560. -garns- 15601563) (†) hatt med garnering av redgarn. TullbSthm 12/8 1560. BtFinlH 4: 209 (1563).
-HATTBAND~02, äv. ~20. (numera bl. tillf.) TullbSthm 18/9 1578.
-HOSEBAND~102, äv. ~200. (numera bl. ngn gg tillf., starkt bygdemålsfärgat l. om ä. förh.) strumpeband (l. byxband) av redgarn. TullbSthm 10/5 1578.
-HYENDEBLAD. (†) (tyg med) broderi av redgarn, avsett att utgöra den uppåtvända delen av överdrag till hyende. BoupptSthm 1668, s. 225.
-HÄSTTOFS. (†) vippa l. prydnadstofs av redgarn, avsedd att anbringas på seldonen (särsk. huvudlaget) på häst. BoupptSthm 1689, s. 1068 a.
-KAMISOL. (förr) jfr kamisol 1. BoupptSthm 1686, s. 124 a (1680).
-KANON. (förr) jfr kanon, sbst.2 2; nästan bl. i pl. 2 p(ar) Swarta Regarns Canoner. BoupptSthm 1680, s. 131 b.
-KANONSTRUMPA~0020. (-kanone- 1680) (förr) ”kanonstrumpa” av redgarn. BoupptSthm 1680, s. 677 b.
-KIL, r. l. m. (förr) kil (se kil, sbst.2 3 b β) av redgarn på strumpskaft. DA 1771, nr 47, s. 1.
-KJOL l. (i sht i vitter stil) -KJORTEL. jfr kjol 5. Björlin Elsa 176 (1879).
-KLÄNNING. jfr klänning 2. Sundén (1888).
-KLÄNNINGSTYG~102. (-garn- 1896. -garns- 1890 osv.) klänningstyg av redgarn. SthmMissionsbl. 1890, nr 48, s. 3.
-KORDONG. jfr kordong 1. KrigVAT 1846, s. 377.
-KORSSÖMS-VAR. (-garn- 1546. -garns- 1546) (numera bl. tillf.) (bolster)var med korssöm av redgarn. GripshR 1546—47.
-KRAGSNÖRE. (†) redgarnsband till (uniforms)krage. SamlFörfArméen 5: 212 (1852).
-KREPIN. (i sht förr) 1 Sars Sparlakan medh regarns Crepiner. BoupptSthm 1682, s. 83 b (1681).
-LIST. (i sht förr) jfr -bård o. list, sbst.2 2. Fatab. 1907, s. 107 (1635).
-MÖSSA. (i sht förr) av redgarn. Nordencrantz Arc. 254 (i handl. fr. 1726).
-NYSTAN. Cederborgh OT 3: 11 (1814).
-PASSEMENT. (om ä. förh.) jfr -bård, -frans, -galon. KlädkamRSthm 1567—69 D, s. 12 a.
-PERUK. (förr) av redgarn. Bellman (BellmS) 1: 24 (c. 1770, 1790).
-PUNG. (i sht förr) (pänning)pung av redgarn. BoupptVäxjö 1784.
-SCHAL, se -sjal.
-SILKES-STRUMPA. (†) strumpa av redgarn o. silke. BoupptSthm 1671, s. 122 (1670; i pl.).
-SJAL l. -SCHAL. BoupptVäxjö 1852.
-SKÄRP. KrigVAT 1839, s. 88.
-SNÖRE. av redgarn; jfr -band, -galon o. distinktions-snöre. KKD 10: 17 (1707). Korpraler hafva redgarnssnören å kragen eller å ärmen. Spak HbFältartill. 28 (1873).
-SPINNERI. (numera bl. tillf.) Nordencrantz Arc. 241 (1730).
-STRUMPA. (-garn- 1580 c. 1755. -garns- 1581 osv.) (i sht förr) TullbSthm 9/8 1580. Movitz satt så tjock på krogen Rosendal, / .. Med byxor af kittay och ljusblå regarnsstrumpor. Bellman (BellmS) 4: 135 (1771). Siwertz Takl. 26 (1923).
Ssgr: redgarnsstrump-, äv. (numera föga br.) redgarnsstrumpe-manufaktur. (-strumpe- 1730) (förr) jfr manufaktur (2 o.) 3 Nordencrantz Arc. 249 (1730).
-stickeri. (-strump-) (förr) konkret. Stråle RörstrH 7 (1879; om ä. förh.).
-vävstol. (-strump-) (förr) stickmaskin för tillvärkning av redgarnsstrumpor. UpfostrSTidn. 1782. s. 298.
-STRUMPEBAND~102. (i sht förr) Hagberg Shaksp. 3: 161 (1848).
-STRÖVLING. (†) ett slags damask av redgarn. BoupptSthm 1668, s. 2027 (i pl.). Därs. 1676, s. 898 b (i pl.).
-STÖVLETT. (†) ett slags damask av redgarn. SP 1792, nr 296, s. 4 (i pl.). DA 1793, nr 112, s. 3 (i pl.).
-SÄNGHJÄLP~02, äv. ~20. (numera bl. tillf., i vissa trakter) av redgarn tillvärkad ”sänghjälp” (dvs. band l. rep som hänger ned från taket över sängen o. som man kan fatta tag i, då man vill sätta sig upp l. ändra läge i sängen). BoupptSthm 1683, s. 551 a.
-SÖM. (numera bl. tillf.) prydnadssöm (broderi) av redgarn. Johansson Noraskog 1: 61 (i handl. fr. 1785).
-TOFS. jfr -frans. Wetterbergh FårGå 143 (1844).
-TRÖJA. (i sht förr) BoupptSthm 1671, s. 1237.
-TÄCKE. (i sht förr) BoupptVäxjö 1735.
-TÖM. (i sht förr) DA 1808, nr 45, s. 6.
-UNDERBYXOR ~1020, pl. (numera bl. tillf.) BoupptSthm 1671, s. 121 (1670).
-VANTE. (i sht förr) BoupptSthm 25/8 1658.
-VÄVERI. (numera bl. tillf.) konkret. Hermelin PVetA 1773, s. 81.
-VÄVNAD. konkret. SvMerc. 3: 1148 (1758).
-YLLETRÖJA. (-ylles-) (†) undertröja av redgarn. BoupptSthm 1672, s. 10 b (1670).
-ÄRM. (i sht förr) (lös)ärm av redgarn. 1. p(a)r Reggarns Armar. BoupptSthm 1676, s. 12 b (1673). Därs. 1677, s. 1265 a.

 

Spalt R 576 band 21, 1956

Webbansvarig