Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RASSE ras3e2, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[sv. dial. rasse (Ihre DialLex. 139 (1766)); möjl. (hypokoristisk) avledn. av RAD, sbst.1; jfr med avs. på bildningen i så fall RADDA, sbst.]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) skock, hop, lång rad. Lundell (1893). jfr: Geta- och Fåra-rassen må ock alltid vara udda-tal, om han skall trifvas och vara lyckosam. Hyltén-Cavallius Vär. 1: 299 (1864).

 

Spalt R 378 band 21, 1956

Webbansvarig