Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPP rap4, sbst.4, n.; best. -et; pl. (i bet. 1 b) =.
Etymologi
[sv. dial. rapp, gång, tillfälle, i rappet, på ögonblicket, motsv. d. l. i røde rappet, nor. (äv. i) rappet, på ögonblicket; oeg. anv. av RAPP, sbst.3 (möjl. under inflytande av RAPP, adj.); med avs. på bet.-utvecklingen jfr SLAG. — Jfr RAPS, sbst.3]
(vard.)
1) (numera föga br.) kort stund; ”slag”. Två karlar (gingo) ett rapp ut, som jag tyckte för att rådslå. Lönnrot SvSkr. 2: 240 (1837). Hvarför kan du icke titta hit ett litet rapp? Scholander 3: 244 (1853). Ett rapp höll jag verkligen på och skulle stanna qvar för altid. Hedberg Ridån 238 (1888). — särsk.
a) i uttr. i ett rapp, på ett ögonblick, strax, i ett huj, i ett nu. Almqvist Går an 66 (1839). (Han) friade .. till kommerserådets rika dotter, och det blef ja och förlofning i ett rapp. Carlén Prof. 6 (1840). (Skepparen) lovar ta oss med över Roxen i ett rapp. TurÅ 1938, s. 131.
b) gång, omgång; i sht i pl. Der qvistar synas i trädet, skola sådana strykas öfver ett eller par rapp. Almqvist Mål. 65 (1840). Tolf riksdaler hvar sjette månad, tjugufyra riksdaler om året, i två rapp. Strindberg RödaR 270 (1879).
2) i uttr. i (i sht förr äv. ) rappet (jfr 4) l. röda(ste), äv. rykande (stundom äv. blanka, eviga, flygande, löpande, rena, rännande, sjungande) rappet, ögonblickligen (härefter l. därefter), genast, alldeles strax, på stunden, på fläcken, på momangen; i ett huj; jfr BRÅD-RAPP.
a) avseende ngt som från den talandes l. skrivandes synpunkt ligger i (den omedelbara) framtiden (l. just inträffar). Kl(ockan) är ½ 12 i rappet. Topelius Dagb. 3: 356 (1838). I rena rappet. Carlén Ensl. 1: 14 (1846). Det skall bli i sjungande rappet. Jolin MSmith 54 (1847). Då är ju hans majestät .. här? — I flygande rappet. Topelius Vint. I. 1: 29 (1863, 1880). Strindberg SvÖ 1: 274 (1882: rännande). Jag (skall) hemta honom i röda rappet. Lidforss DQ 2: 24 (1892). Kaffet skall vara i ordning på rappet. Kerfstedt Bränn. 64 (1899). Högberg Vred. 3: 118 (1906: blanka). särsk. i uppmaningar att göra ngt fort l. omedelbart l. att raska på o. d. Bädda åt mig i rappet. Almqvist Går an 162 (1839). Hem och klä om er i rödaste rappet. Lo-Johansson Stat. 2: 16 (1937).
b) i annan anv.; särsk. i berättande framställning, avseende ett skildrat händelseförlopp. Han .. smällde och körde … I rappet kom man till Fellingsbro. Almqvist Går an 102 (1839). Kärnan blef full på eviga rappet (vid kärning av trollsmör). NorrlS 1—6: 141 (1896). LfF 1911, s. 29 (: löpande). På röda rappet lågo de fyra milen bakom oss. DN(A) 1928, nr 275, s. 1. Maddalena måste iväg efter honom i rödaste rappet. Posse Fång. 192 (1931). särsk. (mindre br.) övergående i bet.: mycket hastigt, med stor hast, under stor brådska. Engelke Småstad 33 (1906). Bergman Jonssons 27 (1914: i rykande rappet). Ett i rödaste rappet tillkommet nyhetsorgan. Hellström RedKav. 320 (1933). Nu när allting skulle gå i röda rappet, så blev de skickligaste stuvare, och resten lossare. Dens. Kärlek 342 (1942).
3) (numera mindre br.) i uttr. i l. uti första rappet, i första taget, i första ögonblicket, till en början. Topelius Vint. I. 1: 99 (1863, 1880). Jonas tänkte i första rappet, att det var folk från byn. Därs. 2: 12 (1867, 1880). Man får inte ge sig i första rappet. Kerfstedt Eva 88 (1888).
4) i uttr. i rappet (jfr 2), just i det ögonblicket, just då; förr äv. i samma rappet, just då samtidigt, ”i samma veva”. I samma rappet. skulle då prestgården ombyggas. Topelius Vint. I. 2: 14 (1867, 1880). Skepparen .. offrade .. sin ene vante; något annat hade han ej till hands i rappet. Wigström Folkd. 2: 217 (1881).

 

Spalt R 286 band 21, 1956

Webbansvarig