Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPONTIKA, sbst.
Ordformer
(ra- (rha-) 16591927. re- 1548. ro- 1638. -tika 1548. — i ssgr -tia- 1790. -tick- 16591739. -tik- 16381797. -tika- (-ca-) 18071927. Anm. Det i TullbSthm 28/7 1576 anträffade repmetica är möjl. felaktigt för repontika)
Etymologi
[av mlt. repontik; jfr eng. o. fr. rhapontic, matrabarber, ffr. reupontic m. m., it. reupontico; ytterst av (m)lat. rhaponticum, rabarber, av ett lat. rha (se RABARBER) o. ponticum, n. av ponticus, från trakten av Svarta havet (se PONTISK)]
(†) = RAPONTIKA-ROT 1. Repontika 2 pundh för 10 öre pundh(eth). TullbSthm 21/4 1548.
Ssgr (†): A: RAPONTIK-ROT, se B.
B: RAPONTIKA-RABARBER. = -rot 1. Åstrand 2: 223 (1855).
-ROT. (-tia- 1790. -tick- 16591739. -tik- 16381797. -tika- 18071927. -ticke- 1698)
1) drog av rot av växten Rheum rhaponticum Lin. (l. av vissa arter av släktet Centaurea Lin. l. Centaurium Lin. l. Rumex Lin.). ApotT 1698, s. 65. Åstrand (1855). Kjellin (1927).
2) [jfr motsv. anv. av eng. rhapontic] om växten Rheum rhaponticum Lin.; äv. i uttr. stor rapontikarot, växten Centaurea centaurium Lin. (Centaurea rhapontica). Franckenius Spec. E 2 a (1638). Stor Rapontik-rot. Serenius Iiii 3 a (1757).
C (†): RAPONTIKE-ROT, se B.

 

Spalt R 285 band 21, 1956

Webbansvarig