Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPERD l. RAPERT (rappe´rt Weste; rápärrt Dalin) l. REMPERT l. REPARD, r. l. m.; best. -en; pl. -er (Grundell AnlArtill. 1: 8 (c. 1695), ÖoL (1852)) l. -ar (Auerbach (1913)).
Ordformer
(rap- c. 16951913. rapp- c. 16951855. remp- 1691. rep- 1755. rœp- 1705. -ard 1755. -erd c. 16951913. -ert 16911885. -œrd 1705)
Etymologi
[av ä. t. rapert, rampert m. m., l. ä. holl. rampaard, rapaard, rappaard, repeerd m. m., möjl. av fr. rempart, förskansning, skydd m. m. (se REMPART)]
(†) mil. blocklavett. Rålamb 10: 52 (1691). Grundell AnlArtill. 1: 18 (c. 1695). At noga visitera .. at Raperderne och Styckerne äfven sopas och spolas (när däcken rengöras på morgonen). PH 5: 3450 (1752). Ståhlsverd 45 (1755; på fästning). (Till mörsare) skola begagnas vanliga profskjutnings-lavetter utan hjul eller en slags rapperter af grofva dimensioner. SFS 1847, nr 17, s. 42. Auerbach (1913). — jfr KANON-RAPERT.
Ssgr (†; sjömil.): RAPERD-BROK, r. l. m. brok (se brok, sbst.2 slutet) till blocklavett. Chapman Skeppsb. 187 (1775).
-KANON. kanon med blocklavett. KrigVAH 1810, s. 29.

 

Spalt R 283 band 21, 1956

Webbansvarig