Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPID rapi4d, sbst.2 oböjl.
Etymologi
[utlöst ur ssgrna RAPID-KOPIERA, RAPID-TRYCK]
(i fackspr.) i uttr. i rapid, medelst rapidkopiering l. rapidtryck. Skall reproduktionen ske i originalets skala i rapid, bör (osv.). Globen 1925, s. 30.

 

Spalt R 283 band 21, 1956

Webbansvarig