Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAFFINADERI raf1inad1eri4 l. -na1-, förr äv. REFINADERI, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -erie, -erij. raf(f)en- 17551798. raffin- (rafin-) 1661 (: Såcker-Raffinaderiet) osv. refin- 1768)
Etymologi
[sannol. av holl. raffinaderij, till raffinadeur (se RAFFINADÖR); med avs. på formen refinaderi jfr refinad (se RAFFINAD) o. refinera (se RAFFINERA)]
1) (†) raffinering (se RAFFINERA 1 a); särsk. om sockerraffinering. Jungberg (1873). jfr SOCKER-RAFFINADERI.
2) (industriell) anläggning för raffinering (se RAFFINERA 1 a) av ngt; särsk. om (sådan) anläggning för raffinering av socker l. olja o. d., i sht förr äv. av metaller l. salpeter o. d. (jfr RAFFINERA 1 a α). Att flere måge her tillåtas vprätta sådanne raffinaderier (dvs. sockerraffinaderier). Stiernman Riksd. 1521 (1664). Sockersjudning och raffinaderi är en älldre inrättning i Stockholm. Velam Vessenberg och van Eik, voro de förste, som deruppå erhöllo Privilegier 1647. Elers Sthm 3: 349 (1801; möjl. ssg); jfr 1. UB 4: 474 (1873; om anläggning för raffinering av salpeter). 2NF (1915; äv. om raffineringsvärk för koppar). I moderna raffinaderier sker raffineringen (av bensin) kontinuerligt. AutB 1: 58 (1947). jfr NAFTA-, OLJE-, PETROLEUM-, SALT-, SOCKER-RAFFINADERI m. fl.
3) (vard., mera tillf.) i pl., om raffinerade klädesplagg; jfr RAFFINERA 2 c. Hon .. visade sina kombinäscher och raffinaderier för de andra flickorna. Hellström Storm 56 (1935).
Ssg (jfr 2): RAFFINADERI-VÄRK, n. (†) raffinaderi. HdlÅgerupArk. 1768 (för raffinering av olja).

 

Spalt R 91 band 21, 1956

Webbansvarig