Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RADA, sbst.2, r. l. f.
Etymologi
[ombildning av RADEL]
(†) bärgv. = RADEL. (Stampsanden) frånskiljes genom en uppstäld rada. NoraskogArk. 5: 531 (1796).

 

Spalt R 49 band 21, 1956

Webbansvarig