Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RADDA rad3a2, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. radda; biform till RADA, v.1, uppkommen i obetonad ställning i förbindelsen rad(d)a upp; beträffande bildningen jfr BADDA o. BRASSA, v.1 (se BRASA, v.1)]
(vard.) i förbindelsen radda upp10 4 l. opp4, rada upp (ngt), räkna upp (ngt). Hellquist EtymOrdb. (1921).

 

Spalt R 55 band 21, 1956

Webbansvarig