Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RACKET rak4et, sbst.1, förr äv. RAKET (rake´t Weste; -ét Dalin; rakēt Ekbohrn (1904)), sbst.1, r. l. m. (Weste 2: 365 (1807) osv.) ((†) n. HB 1: 193 (1572; i bet. 3)); best. -en (ss. n. -et); pl. -ar (Auerbach (1913) osv.), i sht förr äv. -s (SDS 1894, nr 517, s. 1, BtRiksdP 1937, 7: nr 5, s. 3) ((†) -er TullbSthm 9/8 1560, Balck Idr. 1: 164 (1886)).
Ordformer
(rachet 15771578 (: Rachete bollar). racket 1552 (: racketebanen), 1561 osv. rackett 18251885. rakeet 1581. raket (-eth) 15601904. rakett 1594. rakitt 1578 (: Rakitte bållar)1579 (: rakitte båller). raquet (-qv-) 17561807. raquette 17391904)
Etymologi
[jfr holl. raket, ä. t. reket(t)e, t. rakett, eng. racket; av fr. raquette, eg.: handflata, av ä. fr. rachette, rassette m. m.; av arabiskt urspr. — Jfr RASCETT]
1) i vissa bollspel (numera i sht tennis, badminton o. bordtennis): redskap varmed man slår bollar l. fjäderbollar o. som består av ett skaft o. en bredare, plan del (med ett antal korsade strängar infattade i en mer l. mindre elliptisk ram l., i fråga om bordtennis, utgörande en skiva). TullbSthm 9/8 1560. Raket at slå fiäderboll med. Serenius C 3 b (1734). Hagdahl DBäst. 166 (1885; i tennis). Björklund MånLund 47 (1931). jfr BOLLHUS-, TENNIS-RACKET.
2) (†) visst (om tennis l. badminton påminnande) bollspel med racket (”jeu de paume”). Brahe Oec. 19 (1581; uppl. 1920). (Den) 17 Augusti (1594) lechte Hertig Carll med Migh Rakett. Brahe Tideb. 8 (1594).
3) (†) anordningar l. bana för visst bollspel med racket (”jeu de paume”). Tw och föregiffwer för hwadh orsaker schuldh, Rakethet icke kan bliffwe vprättedt vdi graffwen på westre sijden vm Slotzbroen. HB 1: 193 (1572).
Ssgr (i allm. till 1): A: (2) RACKET-BANA, r. l. f., förr äv. -BAN. (-et- 1572 osv. -ete- 1552) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) jfr bana, sbst.1 3. G1R 23: 277 (1552). Att en .. Stugu aff trä måtthe bliffwe ther strax hooss vpsatt, ther wij kunne gå in aff Raket banen, Cläde och tårcke oss när wij wele. HB 1: 192 (1572). Näsström FornDSv. 2: 17 (1948).
-FABRIK. Östergren (cit. fr. 1928).
-FERNISSA, r. l. f. använd på racketsträngar för att skydda dem mot fukt. VårkatalNK 1925, s. 62.
-FODRAL. PriskurKMLundberg 1899, s. 110. Racketfodral av khakiduk med skinnkanter. JulkatalPUBergström 1930, s. 27.
(1, 2, 3) -MÄSTARE. (-et- 1561 osv. -ete- 1579. -ets- 1577) (förr) befattningshavare med uppgift att ansvara för materiel o. banor för bollspel med racket. KlädkamRSthm 1561 F, s. 68 a. Därs. 1579 A, s. 27 b.
-OLJA, r. l. f. jfr -fernissa. KatalNK 1903—04, s. 148.
-PRESS. anordning vari en rackets bredare del pressas för att bibehålla l. återfå sin plana form. PriskurKMLundberg 1899, s. 110. JulkatalPUBergström 1930, s. 27.
-PÅSE, r. l. m. (tillf.) jfr -fodral. Racketpåsar av gummiduk. JulkatalPUBergström 1930, s. 27.
-SENA, r. l. f. jfr -sträng. Hammar (1936).
-SKAFT. SAOL (1923).
(2) -SKO, r. l. m. (-et- 1901. -ete- 1565) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) om skor använda vid spel med racket. KlädkamRSthm 1565 A, s. 143 b. VgFmT II. 1: 60 (1901; om förh. 1566).
-SNÖRE. (†) = -sträng. JournManuf. 1: 167 (1825).
-SPÄNNARE, r. l. m. (i sht förr) anordning där en rackets bredare del spännes fast med vingskruvar o. d.; jfr -press. SDS 1894, nr 517, s. 1.
-STOCK. (†) om trästommen till en racket. Möller (1755; under bois).
-STRÄNG, r. l. m. sträng till l. på en (tennis- l. badminton)racket. SAOL (1923).
-STRÄNGARE. person som har till yrke att förse racketar med strängar. UNT 1943, nr 294, s. 8.
B (†): RACKETE-BANA, se A.
(1, 2) -BOLL. om boll l. fjäderboll för spel med racket. TullbSthm 22/11 1578. Därs. 2/5 1579.
-MÄSTARE, -SKO, se A.
C (†): RACKETS-MÄSTARE, se A.

 

Spalt R 31 band 21, 1956

Webbansvarig