Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROMENAD prω1mena4d l. prωm1– l. prå1– l. prom1-, r. l. m.; best. -en; pl. -er. Anm. Den fr. pl. promenades förekommer hos Gyllenborg Lefv. 22 (c. 1805).
Ordformer
(-ad 1792 osv. -ade 16911836)
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. promenade; av fr. promenade, vbalsbst. till promener (se PROMENERA)]
1) handlingen att promenera l. företa en åk-, rid- l. båttur för sitt nöjes skull o. d.; äv. konkretare, om spatser-, åk-, rid- l. båtturen. — jfr KVÄLLS-, LÅNG-, MORGON-, MOTIONS-, MÅNSKENS-PROMENAD m. fl.
a) om spatsertur; äv. (numera med ålderdomlig prägel) i uttr. promenad till fots. Göra l. företa l. ta (sig) l. gå en promenad. Ta ut ngn l. ta ngn med på en promenad. Swedberg Schibb. 292 (1716). Efter måltiden gjordes en promenade til fots til Ulricsdal. GJEhrensvärd Dagb. 1: 13 (1776). Jag skall nu ta mig en promenad utmed sjöstranden. MoB 7: 151 (1810). Hellström Malmros 208 (1931). — särsk.
α) dans. om tur i dans varunder man rör sig med vanliga gångsteg. FoF 1914, s. 96 (c. 1750). Apelbom Danssk. 11 (1888). Folkdans. 50 (1923). jfr CHAÎNE-PROMENAD.
β) (†) promenaddans, promenadpolonäs. Promenaden öppnades af K. Ludwig, Drottningen (m. fl.). Rydqvist (1836) i 3SAH LIX. 3: 118. Edholm C15T 92 (1862).
γ) bildl., för att beteckna att ett företag icke är besvärligare l. mer ansträngande än en vanlig promenad, är lätt att genomföra o. d.; särsk. [jfr t. militärische promenade] i uttr. militär (i sht förr äv. militärisk) promenad, om militärt företag. SmålP 1893, nr 85, s. 4. Ahrenberg Landsm. 119 (1897). Fälttåget (som K. X. G. företog mot Polen) blef till en början en militärisk promenad. FinBiogrHb. 1123 (1899). Östergren (1935). jfr MILITÄR-PROMENAD.
b) om åk- l. ridtur (förr äv. om båttur); äv. i uttr. promenad i vagn l. bil l. till häst (förr äv. i båt); utom ss. förled i ssgr numera bl. med ålderdomlig prägel, i sht i skildring av äldre förh. Een promenade på Siön ifrån Carlberg till Åhlsunda Fiählen. HovförtärSthm 1691 A, s. 1160. Lät oss göra en liten promenad til häst. Björn Besynn. 31 (1792). En promenad i vagn. Envallsson Förm. 44 (1799). Att hela Kungliga familjen .. seglat ut på promenad åt skärgården. VexjöBl. 1845, nr 33, s. 1. Östergren (1935). — jfr RID-, SJÖ-PROMENAD. — särsk. (†) i uttr. göra promenad, göra en åktur, åka o. d. Ljunggren Resa 165 (1871).
2) promenadplats, promenadväg; särsk. om en bred, med träd planterad gata. RP 14: 228 (1650). På Hyde parks promenader vimlar allt hvad grannt och vackert är. MoB 7: 129 (1810). Uppsala (är) berömdt för sina vackra promenader och planteringar. LbFolksk. 135 (1890). Hultenberg Lothar SpanSjäl 33 (1921).
3) spelt. namn på ett slutspel (med vissa bestämda drag) i damspel. Wilson Spelb. 172 (1888).
Anm. I vard. (o. skämts.) spr. förekommer (i bet. 1) ombildningen promenix prω1menik4s l. prωm1osv., r.; best. -en; jfr PROMENIXA (se PROMENERA anm.). Thorén Herre 9 (1942).
Ssgr (till 1. Anm. De ssgr som sakna hänvisningssiffra angivande om ssgn hänföres till 1 a l. till 1 b hänföras numera väsentligen till 1 a, men kunna äv., i sht vid ssgns anv. om ä. förh., uppfattas ss. hörande till 1 b, o. ssgn får i dylikt fall en bet. som motsvarar moment 1 i dess helhet): A: (1 a) PROMENAD-BOTTIN. jfr -sko. NJournD 1859, s. 20.
-DAGS, adv. dags att promenera. Fahler FängFångl. 12 (1918).
(1 a α) -DANS. dans. dans varunder man rör sig med vanliga gångsteg. Rydberg Frib. 31 (1857).
(1 b) -DROSKA. (i sht om ä. förh.) jfr -vagn 2. KatalIndUtstSthm 1897, s. 204.
-DRÄKT. [jfr d. promenadedragt, t. promenadenkostüm, promenadenkleid] damdräkt, särsk. strikt dräkt av kjol o. jacka, särskilt avsedd för utomhusbruk (vid promenader o. d.). VeckoskrFrunt. 1824, s. 216.
(1 a) -DUSCH. (i fackspr.) dusch så anordnad att den duschande gående passerar under en rad duschar med vatten av olika temperatur (från varmare till kallare duschar). HufvudkatalSonesson 1920, 5: 250.
(1 a) -DÄCK. [jfr t. promenadendeck] på passagerarfartyg: däck (i allm. beläget överst l. högt upp på fartyget) avsett ss. promenadplats för passagerarna. TT 1894, Allm. s. 276.
(1 a) -FOAJÉ. foajé (t. ex. i en teater l. ett konserthus), avsedd att användas att promenera omkring i; jfr promenoar. TT 1898, Byggn. s. 69.
-FRACK. (förr) jfr -plagg. BoupptVäxjö 1852.
(1 a) -GÅNG; pl. -ar. gång (se d. o. III 1) för användning vid promenader o. d. SvTrädgK 2: 63 (1931; efter handl. fr. c. 1810).
(1 a) -GÅRD. till sinnessjukhus l. fängelse o. d. hörande gård för användning vid patienternas resp. fångarnas motionspromenader. TT 1883, s. 70.
(1 a) -HALL. jfr hall, sbst.2 3, samt -foajé. UB 1: 227 (1873).
-HANDSKE. jfr -plagg. Freja 1885, s. 20.
-HATT. jfr -plagg. KonstNyhMag. 1: 4 (1818).
(1 b) -HÄST. (i sht om ä. förh.) häst för promenadritt. IT 1791, nr 29, s. 5.
(1 a) -INSTRUMENT. (†) bildl., om fötterna; jfr promenerings-instrument. Bremer NVerld. 3: 110 (1854).
-JACKA. jfr -plagg. Freja 1874, s. 57.
(1 b) -KALESCH. (om ä. förh.) jfr -vagn 2. DA 1824, nr 51, Bih. s. 1. —
-KAPPA, r. l. f. jfr -plagg. Portf. 1850, s. 208.
-KJOL. jfr -plagg. Berg Handarb. 27 (1873).
-KLÄDD, p. adj. klädd för promenader o. d.; klädd i promenaddräkt. Roos Skugg. 123 (1891).
-KLÄNNING. (strikt) damklänning, särskilt avsedd för utomhusbruk (vid promenader o. d.). MagKonst 1825, s. 56.
(1 a) -KONSERT. [jfr t. promenadenkonzert] konsert (i allm. ute i det fria) under vilken åhörarna promenera omkring (t. ex. på en öppen plats, i en park o. d.). GHT 1892, nr 195 A, s. 1.
(1 a) -KORRIDOR. jfr -foajé. SvUppslB 22: 49 (1935).
-KOSTYM. jfr -plagg. KonstNyhMag. 5: 4 (1822).
(1 a) -KÄNGA. jfr -sko. Knorring Axel 3: 2 (1836).
(1 a) -KÄPP. spatserkäpp. NVexjöBl. 1851, nr 48, s. 4.
(1 b) -KÖRA, -ning. jfr -åka. SD 1900, nr 219, s. 5.
-PARK. park använd ss. promenadplats. Atterbom Minn. 530 (1818).
-PLAGG. (grövre l. strikt) plagg, särskilt avsett för utomhusbruk (vid promenader o. d.). SthmModeJ 1846, s. 95.
-PLATS. (promenad- 1780 osv. promenads- 1847) (öppen) plats (i stad o. d.) avsedd att användas l. allmänt använd för promenader l. (i sht om ä. förh.) promenadåkning l. promenadritt. Palmstedt Res. 165 (1780).
(jfr 1 a β) -POLONÄS. dans. polonäs utförd ss. promenaddans. Dahlgren 2Ransäter 42 (i handl. fr. 1839). Inviga festen med en promenadpolonäs. Lagerlöf BarnM 148 (1930).
(1 a) -PUMPS, pl. jfr -sko. VeckoJ 1931, nr 20, s. 41.
-PÄLS. (kort) päls, särskilt avsedd för användning vid promenader o. d. SD 1892, nr 325, s. 7.
(1 b) -RACK. (i sht om ä. förh.) jfr -vagn 2. DA 1825, nr 31, s. 3.
(1 b) -RIDHÄST~02 l. ~20. (i sht om ä. förh.) = -häst. DA 1824, nr 50, Bih. s. 3.
(1 b) -RIDNING. jfr -ritt. Ehrengranat Ridsk. II. 2: 16 (1836).
(1 b) -RITT. ritt (i maklig takt) för nöjes skull o. d. Platen HlednRytt. 18 (1856).
-ROCK. rock (förr äv. ett slags klänning) för användning vid promenader o. d. KonstNyhMag. 5: 20 (1822; om ett slags klänning). Östergren (1935).
(1 b) -RYTTARE. jfr -ritt. Gripenberg Spökjäg. 45 (1933).
(1 a γ) -SEGER. lätt vunnen seger. Om Tranebroarna räknat med en promenadseger (i fotbollsmatchen), bedrog de sig. Gustaf-Janson StFamn. 561 (1937).
(1 a γ) -SEGRA. (mera tillf.) vinna en promenadseger. BlekingeLT 1926, nr 157, s. 4.
(1 a) -SKO, r. l. m. (grövre) sko för användning vid promenader o. d. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 5.
(1 a) -SKODON~20 l. ~02. jfr -sko. Wrangel HbHästv. 329 (1885).
(1 b) -SLÄDE. (i sht om ä. förh.) för användning vid promenadåkning. SD 1892, nr 337, s. 9.
-STASS. (vard.) jfr -dräkt, -plagg. Bergman Patr. 91 (1928).
-STRUMPA. jfr -plagg. KatalPUBergström 35: 108 (1926).
-STRÅK. stråk (i stad o. d.) som (allmänt) användes för promenader o. d. Henriksson Tyskl. 259 (1901).
-STÄLLE. jfr -plats. Holmberg 2: 505 (1795).
(1 a) -STÖVEL. (i sht om ä. förh.) jfr -sko. NJournD 1861, s. 45.
(1 a) -TAKT. (bekväm, maklig) takt vari man går vid en promenad. Aspelin Stenbäck 386 (1900).
-TID. tid för promenad; tid då folk allmänt promenerar på en promenadplats o. d. Lundin NSthm 16 (1887). Jag (kom) gående .. längs Kungsgatan vid promenadtiden. Hellström Malmros 188 (1931).
-TIMME. jfr -tid. SAOL (1900).
-TOALETT. jfr -plagg. SthmModeJ 1845, s. 16.
-TUR; pl. -er. Dalin FrSvLex. 2: 337 (1843).
-VAGN. [jfr d. promenadevogn]
1) till 1 a; om ett slags lättare barnvagn för användning utomhus (vid promenader o. d.). SDS 1949, nr 153, s. 1.
2) (i sht om ä. förh.) till 1 b: vagn för promenadåkning. Almqvist GMim. 3: 158 (1842).
-VÄDER. om vädret vid en promenad l. om vädret vid en viss tidpunkt, med tanke på hur det lämpar sig för en promenad. Holmberg 2: 505 (1795). Det är ett utmärkt promenadväder. Krusenstjerna Pahlen 7: 57 (1935).
-VÄG. väg (allmänt) använd vid promenader l. (i sht om ä. förh.) vid promenadåkning l. promenadritt; äv.: väg som man tar vid en promenad. Schulthess (1885). Sthm 3: 333 (1897). Hon tar den vanliga promenadvägen. Fogelström Vakna 47 (1949).
(1 b) -ÅKA, -ning. åka (i maklig takt) för nöjes skull l. för att hämta frisk luft o. d.; ofta ss. p. pr. -ande (äv. i substantivisk anv.) l. ss. vbalsbst. -ning; särsk.
a) om åktur i vagn l. släde l. bil l. på cykel o. d. Svanberg RedLefn. 636 (1882).
b) om skridsko- l. skidåkning i maklig takt; särsk. motsatt: tävlingsåka. Laurin 2Minn. 234 (1930).
B (†): PROMENADS-PLATS, se A.

 

Spalt P 2025 band 20, 1954

Webbansvarig