Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROLOG prωlå4g l. pro- (prolo´g (med) öp(pet) o Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-log 1704 osv. -logue 17471802)
Etymologi
[jfr dan. o. t. prolog, eng. o. fr. prologue; av lat. prologus, av gr. πρόλογος, av προ– (se PRO-, prefix1) o. λόγος, tal (jfr -LOG, LOGISK)]
1) (†) inledningsanförande. Sedan H:r Archiatern hade giordt en liten prolog, och wijst till hwad ända wij wore sammankomne. CollMedP 11/10 1704.
2) (numera bl. i lärt fackspr., föga br.) (skriftlig) inledning, företal, förord. 2RARP 16: 186 (1747). Prologen till Saliska lagen. Geijer I. 1: 156 (1818). Extravagantes-boken har en lång prolog, vari det .. redogöres för Alfons’ redaktionella verksamhet med avseende på (Birgittas uppenbarelser). Westman Birgittast. 268 (1911).
3) teat.
a) i fråga om klassisk dramatik: den del av dramat som föregick körens första uppträdande o. som hade till uppgift att klarlägga den dramatiska situationen; äv. om ett mera fritt företal vars innehåll icke direkt hängde samman med dramats handling. Gynther ConvHlex. (1848). Montelin VLittH 2: 21 (1931).
b) i fråga om förh. under nyare tid: sceniskt förspel; mindre pjäs avsedd att spelas före huvudpjäsen (ofta till firande av ngn viss händelse); äv. om ett (versifierat) tal som föredrages ss. inledning till en teaterpjäs; jfr 4. Kellgren (SVS) 6: 73 (1777). I afton upföres, til .. hogkomst af vår .. Konungs .. Födelsedag, en Prologue; hvarefter följer: .. Skådespel. GT 1788, nr 11, s. 4. Personne SvTeat. 1: 17 (1913).
4) (självständig) dikt avsedd att uppläsas ss. inledning till en festlighet till högtidlighållande av ngt, en invigningsfest l. dyl.; jfr 3 b. Strindberg NRik. 123 (1882). Prolog vid Karlstads Teaters invigning. Fröding Eftersk. 1: 9 (1893, 1910; rubrik). Hellström Malmros 266 (1931).
5) bildl., om ngt som utgör inledningen l. ”förspelet” till l. början av ngt; numera i sht i mer l. mindre tydligt utförd bild, med anslutning till 3 l. 4. Ett rus är städs prologen till hans sömn. Hagberg Shaksp. 10: 319 (1850). Dramats prolog var utspelad och kvar (efter striden) lågo endast en mängd döda och döende hästar .. samt några .. människolik. Janson Abr. 344 (1901). Prologen till ett äktenskap, som hon icke hade önskat. Malmberg Fiskebyn 185 (1919).

 

Spalt P 2020 band 20, 1954

Webbansvarig