Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROCENTUELL prωsän1tɯäl4, äv. pro-, l. 10—, ngn gg 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-el 1899. -ell 1895 osv.)
Etymologi
[jfr t. prozentual; bildat till PROCENT efter mönster av andra ord på -ell (t. ex. AKTUELL, INDIVIDUELL)]
uttryckt l. angiven i l. fastställd till ett visst antal procent av ngt (av en given storhet l. av en viss helhet); proportionell i en proportion som är uttryckt l. angiven l. uträknad i procent; stundom övergående i bet.: proportionell. Estelle ElektrBelysnUnivLd 2 (1895). Procentuellt tillägg beräknas å .. (vissa) slag av löneförmåner. SFS 1927, s. 507. Att den ekonomiskt bättre ställda delen av befolkningen procentuellt inköper mera socker än den med lägre inkomst försedda. Bolin VFöda 59 (1933).

 

Spalt P 1936 band 20, 1954

Webbansvarig