Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTUELL ak1tɯäl4, äfv. 4l, adj.; -T, adv.
Etymologi
[af t. aktuell, fr. actuel; jfr eng. actual o. nylat. actualis, afl. af lat. actus]
a) verklig, faktisk, förhandenvarande, nuvarande. Dalin (1871). (Krigsredskapens) aktuella värde. Fahlbeck Sv. nat. förm. 56 (1890). — (numera knappast br.) Actuelle fiender. RARP 8: 214 (1660).
b) filos. fullt utvecklad l. verklig, förverkligad (motsatt: POTENTIELL); fullt medveten. Det osinnliga (väsendet) är .. närvarande (förnummet) i det sinnliga .., ehuru ej såsom fullkomligt actuelt (klart). Boström Proped. 48 (1851?). Actuella rättigheter .. kunna (ej) tillkomma andra än actuella (myndiga) personer. Dens. Statsl. 13 (1859). Ribbing Anthrop. 28 (1861, 1879; se under AKTUALISERA). All utveckling innebär en öfvergång från det outvecklade och möjliga, eller potentiella, till det fullt utvecklade och verkliga, eller aktuella. G. Sjöberg i NF 1: 335 (1875). Schéele Själsl. 177 (1895).
c) för tillfället l. för dagen af (verklig) betydelse l. vikt l. intresse; ”brännande”. Frågan Naundorff har .. åter blifvit aktuell. GHT 1895, nr 138, s. 2. (Om den s. k. dekadenslitteraturen) anställer en författare i ”Blackwoods Magazine” några äfven utanför England aktuella betraktelser. PT 1895, nr 151, s. 3. Saken har .. förlorat i ”aktuelt intresse”, såsom det heter på notistidningsspråket. A. Jensen i GHT 1896, nr 263 B, s. 1.

 

Spalt A 886 band 1, 1898

Webbansvarig