Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREVENIRE, n.
Ordformer
(pre- c. 17721847. præ- 16711740)
Etymologi
[jfr d. spille en et prævenire, t. das prävenire spielen; av lat. prævenire, komma före, hindra, av præ (se PRE-) o. venire, komma (se KOMMA, v.). Jfr PREVENERA, PREVENTERA, PREVENTION, PREVENTIV]
(†) i uttr. spela ngn l. ngt (ett) prevenire l. spela ett prevenire med ngn, förekomma ngn l. ngt; lägga hinder i vägen för ngn l. ngt; omintetgöra ngns avsikter; äv. spela prevenire, förekomma ngn, hellre förekomma än förekommas. HC11H 5: 71 (1671: med). Som jagh .. seer att .. (August II av Saxen) Sigh förstärker, .. så .. håller (jag) för bäst att spela prævenire. KKD 11: 50 (1704). Then .. som androm spehlt ett prævenire. Sahlstedt Hoffart. 101 (1720). Wingård Minn. 6: 39 (1847).

 

Spalt P 1814 band 20, 1954

Webbansvarig