Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRENUMERERA pren1umere4ra l. pre1-, l. -ɯ-, l. 01040, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (knappast br., Björkman (1889)); jfr PRENUMERANT, PRENUMERATION.
Ordformer
(pre- 1759 osv. pré- 1782. præ- 17121850. prä- 17861792. -numere- 1712 osv. -numre- 1735)
Etymologi
[jfr t. pränumerieren; efter nylat. prænumerare, av lat. præ (se PRE-) o. numerare, räkna, betala (jfr NUMRERA)]
1) (†) betala (ngt) i förväg l. förskott; särsk. med avs. på pängar l. avgift (arrende, hyra o. d.); äv.: förskottera l. försträcka (ngn pängar). Prænumerera och erläggia förut hela årlige Arrende Summan. SthmStadsord. 2: 302 (1712). (Doktor Kähler, som befinner sig på resa i Italien) begär alla sina venners handrekning om intercession til penningars prænumererande. Linné Bref I. 1: 65 (1753). Sahlstedt (1773). Fliesberg HbKöpm. 2: 219 (1900).
2) (i samband med förutbetalning) beställa ngt l. träffa avtal om att få ngt levererat l. tillhandahållet o. d.
a) i fråga om avtal gällande leverans av ett under förberedelse varande l. successivt utkommande tryckalster (bok, tidning m. m.) vid tidpunkten för dess utkommande resp. allteftersom det utkommer.
α) tr.; numera bl. ngn gg i p. pf. Dalin Arg. 1: 33 (1733, 1754). De prenumererade och betingade Exemplar (av tidningen). IT 1791, nr 8, s. 3. Med den prenumererade upplagan av dagens nummer .. medföljer en katalog. SDS 1945, nr 337, s. 4.
β) abs. l. intr.; särsk. i förb. prenumerera på (förr äv. till) ngt; numera företrädesvis för att beteckna handlingen att (i samband med förutbetalning) beställa de under viss tid utkommande numren av en tidning l. tidskrift l. förhållandet att hålla l. abonnera på en tidning osv. BenzelBr. 27 (1729). Månge torde finnas som till detta lärde Arbetet skulle villia prænumerera. VDAkt. 1735, nr 395. I Utters Boklåda kan prenumereras på Dagbladet StockholmsPosten för innevarande år med Två R:dr 12 (skilling). SP 1792, nr 1, s. 3. De tidningar baronen prenumererade på. 3SAH LVIII. 2: 14 (1947). jfr POST-, PROV-PRENUMERERA.
b) (†) i annan anv.
α) tr. England får det mesta (av en viss kring Bordeaux odlad vinsort) ock är det altjd prænumererat. DZHallman (1755) hos Linné Bref I. 6: 352. särsk. oeg., med avs. på person; jfr β slutet. (Jag) var bortbuden och prenumererad för alla dagar till nyårsafton. Tersmeden Mem. 1: 65 (c. 1780).
β) intr. Fischerström Mäl. 13 (1785). (Jag hade för skolans räkning) prenumererat på 3:ne (rum i en viss gård). ÅbSvUndH 68—69: 195 (1808). särsk. oeg., i uttr. prenumerera på ngn, tinga ngn, skaffa sig löfte av ngn om besök, bjuda (hem) ngn o. d.; jfr α slutet. Weste 2: 1973 (1807). Prästerskapet kring landet hafva alla praenumererat på mig, att jag skulle besöka dem en hvar. HLittSt. 1: 297 (1821). HLilljebjörn Hågk. 2: 75 (1867).

 

Spalt P 1729 band 20, 1954

Webbansvarig