Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRENUMERATION pren1umeraʃω4n l. pre1-, l. -ɯ-, äv. -atʃ-, l. 01004, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(pre- 1736 osv. præ- 17041858. prä- 1786. -numera- 1704 osv. -numra- 1735)
Etymologi
[jfr t. pränumeration; av nylat. prænumeratio (gen. -ōnis)]
vbalsbst. till PRENUMERERA.
1) († utom i ssgn PRENUMERATIONS-KÖP) till PRENUMERERA 1: betalning på förhand l. i förskott; förskottering; förskott. CivInstr. 483 (1704). (Professor Klingenstierna) hade .. begärt en liten prænumeration att inkiöpa för sin räkning nödiga instrumenter til physiquen och dylikt. Annerstedt UUH Bih. 3: 232 (i handl. fr. 1738). Odisponerade kronolägenheter .. bort-arrenderas .. högst til sex år emot prænumeration förut af hvart års arrende-summa. PH 8: 271 (1766). Prenumeration, (dvs.) betalning på förhand, i förskott, vanligen för utkommande böcker och tidningar. Fliesberg HbKöpm. 2: 219 (1900); jfr 2.
2) till PRENUMERERA 2 a; numera företrädesvis: handlingen att prenumerera på en tidning osv. l. förhållandet att hålla en tidning osv.; i sht förr äv. dels om subskription (i samband med förutbetalning) på ett bokvärk, dels konkret, om prenumerationsavgift (resp. subskriptionspris). Prenumeration på (förr äv. av) ngt. Jag .. utbetalte .. andra hälften af prænumerationen. BenzelBr. 89 (1732). Till prænumration utaf H. Capitaine Kraakz Physicaliske värk. VDAkt. 1735, nr 442. Uti .. Salvii Boklåda emottages Prenumeration på .. en Veckoskrift. PT 1758, nr 1, s. 4. 2Saml. 9: 47 (1799). Bjurman 3Statsm. 32 (1935). jfr HELÅRS-, LOKAL-, POST-PRENUMERATION.
Ssgr (i allm. till 2): PRENUMERATIONS-ANMÄLAN~020. jfr anmälan 2 a. Hellberg Samtida 6: 94 (1871).
-AVGIFT~02 l. ~20. SC 1: 832 (1820).
-BLANKETT. Idun 1948, nr 50—51, s. 12. —
-FISKE. prenumerantfiske. Hellberg Samtida 12: 128 (1874).
-KONTOR. kontor för prenumeration. RtKatal. 1904, 4: 41. Siwertz JoDr. 225 (1928).
-KVITTO.
(1) -KÖP. (i fackspr.) köp vid vilket betalningen erlägges i förskott. 2NF 15: 649 (1911). 2SvUppslB 17: 496 (1950).
-PRIS, n. pris för en tidning osv. vid prenumeration; i sht förr äv.: pris för ett bokvärk vid subskription. PT 1758, nr 66, Bil. s. 1. Sahlstedt CritTuppSag. 4 (1759). Bjurman 3Statsm. 47 (1935).
-SEDEL. (föga br.) prenumerationsblankett; förr äv. dels: kvitto på erlagd prenumerations- l. subskriptionsavgift, dels: tryckt meddelande vari en skrift utbjöds till subskription. BenzelBr. 89 (1732). Emot Prenumerations-Sedlar på .. (en viss skrift) börjas nästa Måndag med Exemplarens aflefvererande. PT 1758, nr 13, s. 4. Enligt tilkännagifvande i Prenumerations Sedlarne, hade man först ämnat at utgifva dessa Arbeten (dvs. Fredmans epistlar) under en allmän Titel af Den Svenske Anacreon. Kellgren (SVS) V. 1: 247 (1790). Östergren (1935).
-TID.
1) (†) tid före vars utgång man skall ha anmält sig ss. subskribent på en skrift (o. ha betalat subskriptionsavgiften). GT 1786, nr 60, s. 3.
2) (numera bl. tillf.) tid på året då man brukar värkställa prenumeration på tidningar. AB 1831, nr 280, s. 3. Hellberg Samtida 12: 128 (1874).
3) tid för vilken prenumeration på en tidning osv. gäller. Geijer Postförf. (1880).
(1) -VIS, adv. (†) i förskott, förskottsvis. Calonius BrPorthan 239 (1796). En del af arrendet .. bör prænumerationsvis .. erläggas. SFS 1829, s. 171.

 

Spalt P 1728 band 20, 1954

Webbansvarig