Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRASKA, v. -ade.
Etymologi
[ljudmålande bildning av samma slag som (l. möjl. utvecklat ur) PLASKA]
(†) Arvidi 50 (1651; utan angiven bet.).
1) plaska. Skogekär Bärgbo Wen. 92 (c. 1635).
2) prassla. Nästan hvarje natt hörde de huru Tomtarna .. praskade i höet. Dybeck Runa 1842—43, 4: 26.

 

Spalt P 1668 band 20, 1954

Webbansvarig