Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POTT pot4, sbst.4, r. l. m.; best. -en; pl. -er32.
Etymologi
[jfr d. pot; av holl. pot, lerkärl, pott, insats; samma ord som POTT, sbst.3]
skål l. kopp o. d. vari spelare i vissa spel (numera i sht kortspel) placera sina insatser; särsk. allmännare: insats; förr äv. om spel l. parti l. omgång o. d. som spelas om en viss insats. Ta hem, dela potten. Sätta potten, göra (sina) insatser. Bellman (BellmS) 1: 190 (1770, 1790). Spela en pott. Dalin (1855). Veckoförtjänster byter ägare på ett par minuter när hundra- och tusenlappar virvlar bort i potterna (i pokerspel). DN(A) 1948, nr 233, s. 1. — jfr MÄSTER-POTT. — särsk.
a) (†) om parti i brädspel som spelades mellan mer än två deltagare; särsk. i uttr. spela i pott. Tersmeden Mem. 4: 17 (1747). Düben Talism. 6: 43 (1818). Ahnfelt StudM 1: 232 (1857).
b) (†) i uttr. tysk pott, ett slags kägelspel där alla deltagare starta med en poängsumma av ett hundra poäng (som minskas, till dess ngn nått noll). Blanche Tafl. 3: 182 (1857). Norman GossLek. 139 (1878).
c) bildl., om vinst i affär(er) l. tävling o. d.; särsk. (vard.) i uttr. ta hem potten, vinna, ta hem spelet. Essén Misst. 134 (1911). Tjeckoslovakien kommer att bli uppdelat. .. Det blir nog Polen och Tyskland, som ta hem potten. SvD(A) 1935, nr 303, s. 24.
d) (†) i det bildl. uttr. vara med i potten, vara med (i spelet), höra ihop. Wallenberg (SVS) 1: 56 (1766).
Ssgr: POTT-PÄNNING. [jfr d. pottepenge, pl.] (†) i uttr. spela pottpänning, spela om (pängar i) pott; jfr putt-pänning. (T.) In den Topff spielen, (sv.) spela pott-penning eller äljest om penningar. Lind (1749; under topf).
-SPEL, sbst.1 (sbst.2 se putt-spel). (mera tillf.) spel om (l. med) pott. Wilson Spelb. 139 (1888).

 

Spalt P 1629 band 20, 1954

Webbansvarig