Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POTICHOMANI potiʃ1omani4 l. pω-, l. -tik1-, l. -ωm-, l. 10104, förr äv. POTIKOMANI, r. l. f.; best. -n l. -en.
Ordformer
(poticho- 18551915. potiko- 18611879)
Etymologi
[jfr t. potichomanie, eng. potichomania; av fr. potichomanie, av potiche, kinesisk l. japansk porslinsvas, till pot, kruka (se POTT, sbst.3), o. manie (se MANI)]
(förr) imitation av japanskt l. kinesiskt porslin l. glas gm påklistring av papper o. d. med färgade figurer l. blommor o. d. på ett glaskärls insida (med den färglagda sidan mot glaset) samt därefter följande övermålning av glasets insida med oljefärg. SthmModeJ 1855, s. 3. 2NF (1915).
Ssgr (förr): POTICHOMANI-ARBETE~020. särsk. konkret. Hagdahl DBästa 237 (1885).
-BILD. bild för framställning av vas o. d. med potichomani. Hubendick FlickLek. 296 (1879).
Avledn.: POTICHOMANERAD, p. adj. (förr) försedd med potichomanibilder. NJournD 1855, s. 38.

 

Spalt P 1625 band 20, 1954

Webbansvarig