Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POSITIV pωs4i~ti1v l. 4-, sbst.3, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. positiv, eng. positive; substantivering av POSITIV, adj.]
fotogr. på fotografisk plåt l. film l. papper vid fotografering l. kopiering uppkommen bild som återger originalet med samma fördelning av ljus o. skugga som detta; särsk. (o. vanl.): fotografisk kopia (motsatt: negativ). Nyblæus Fotogr. 122 (1874). Siwertz JoDr. 253 (1928). — jfr DEL-, DIA-POSITIV m. fl.
Ssgr (i allm. fotogr.): POSITIV-BILD. positiv bild, positiv; äv. bildl. Nyblæus Fotogr. 122 (1874). Fågel Blås personer te sig som positiv- eller negativbilder i skaldens galleri. (Schück o.) Warburg 2LittH 3: 331 (1913).
-FILM. jfr film 1. 2NF 35: 797 (1923).
-FÖRFARANDE, n. förfarande för framställning av positiv. Roosval Schmidt 209 (1896).
-KOPIA. boktr. positiv kopia framställd gm positivkopiering. Kroon Reprodukt. 72 (1935).
-KOPIERING. boktr. vid offsetmetoden använd reproduktionsteknik varigm positiv bild l. ritning l. tryck o. d. förvandlas till positiv kopia. SvUppslB (1934).
-RETUSCH. retusch av positiv bild. Nyblæus Fotogr. 127 (1874).

 

Spalt P 1531 band 20, 1954

Webbansvarig