Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PORLA, sbst.2, f.
Etymologi
[ljudmålande bildning, samhörig med PORLA, sbst.1, PURRA, v. o. sbst., PURRIG; med avs. på bildningen jfr ordparet KNORLA, sbst.2: KNORRA, v.1]
(†) cirkel- l. spiralformig krökning (på hår o. d.), ”ringel”; äv. bildl.: ”fnurra”. En porla (krus) på hår. Lind (1749). Ther är en porla them emellan. Därs.
Avledn.: PORLIG, adj. (†) krusig, krullig l. dyl. Lind (1749).

 

Spalt P 1475 band 20, 1953

Webbansvarig