Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLY- ssgr (forts.):
POLY-PED. [jfr cirriped] (†) insekt (i stadium då den är försedd) med stort antal fötter. GT 1787, nr 112, s. 2.
-PLOID -plωi4d, adj. [bildat till diploid (i bet.: som har dubbel kromosomuppsättning), av gr. διπλόος, dubbel, o. εἶδος, form] bot. om växt: som har flerdubbel uppsättning kromosomer. Heilborn ArtUppk. 71 (1932).
-PLOIDI -plω1idi4 l. 01004, r.; best. -en l. -n. [jfr polyploid] bot. hos växter: förhållandet att ha flerdubbel uppsättning av kromosomer; företeelsen att sådan flerdubbling av antalet kromosomer förekommer. Heilborn ArtUppk. 73 (1932).
-POL -på4l, n.; best. -et; pl. =; förr äv. -POLIUM, n.; pl. -ier (SvMerc. 1: 236 (1755), Runeberg PVetA 1778, s. 23), äv. -ia (Berch Hush. 28 (1747)). (-pol 1952 osv. -polium 17271837) [jfr monopol] (i fackspr., mindre br.) ekonomisk(t) värksamhet l. liv utan monopolism (dvs. som utan inskränkning står öppen (öppet) för alla), frånvaro av monopolism; förekomst av alltför många företag l. dyl. (inom en näringsgren l. bransch o. d.) med därav följande ekonomiska svårigheter inom näringslivet. HSH 40: 340 (1727). Runeberg PVetA 1760, s. 20. 2SvUppslB (1952).
-POLISK, adj. (†) adj. till poly-pol(ium). 2RARP 16: 152 (1747). Schulzenheim ÅmVetA 1816, s. 36.

 

Spalt P 1443 band 20, 1953

Webbansvarig