Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CIRRIPED sir1ipe4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er l. cirripedier10400, stundom 10302.
Ordformer
(cirr(h)ipedier (pl.) C. Sundevall Årsber. t. VetA 18371840, s. 381, S. Lovén Därs. 18401842, s. 8. cirripeder Dens. Därs. 18451849, s. 77)
Etymologi
[jfr t. cirripedien, pl., eng. cirriped(e), nylat. cirriped(i)a, pl., af fr. cirripède, af lat. cirri-, ssgsform af cirrus (se CIRR 2), o. pes (gen. pedis), fot (se d. o.). Namnet gafs åt ifrågavarande djur af fransmannen Lamarck med syftning på deras trådformiga extremiteter; se Lamarck Philos. zoologique 314, 315 (1809)]
zool. individ af en viss ordning af kräftdjurens klass som utmärker sig bl. a. därigenom, att extremiteterna hos de till densamma hörande djuren afslutas med trådlikt förgrenade fötter (rankfötter); rankfoting; vanl. i pl. ss. namn på den ifrågavarande ordningen. I kolformationen uppträda redan Cirripedier. S. Lovén Årsber. t. VetA 18401842, s. 8. Kinberg Milne Edwards Zool. 302 (1860, 1864). Thorell Zool. 2: 414 (1865). Strindberg Utop. 31 (1885).

 

Spalt C 203 band 5, 1904

Webbansvarig