Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POL 4l, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. pool l. med fr. stavning)
Etymologi
[jfr d. pol, holl. pool, t. po(h)l(e); av fr. poil, av lat. pilus, hår(strå). — Jfr PASSPOAL, PLYSCH, POILU]
textil.
1) koll., om de uppstående tofsar l. öglor av tråd som (mer l. mindre fullständigt) täcka bottenväven på vissa tyger (sammet, plysch, schagg o. d.), ludd, lugg, flor; förr äv. om trådar avsedda att bilda dylika tofsar l. öglor. Förlags-Mästare (vid sidenfabrikation) skola hädanefter bekomma af Fabriqueurerne skuren Kett och Pol, vindat inslag och inläsen Patron. PH 5: 3512 (1753). Caffatyger (dvs. vissa slag av plysch), oupskurne Jagger (dvs. schagger) och andra Ståfter, som väfvas med Pol. Rothof 391 (1762). 2NF 21: 1102 (1914).
2) (†) ett slags till inslag i sidentyger använt (sämre) silke bestående av en enda sammansnodd råsilketråd från 8—10 kokonger; jfr HÅR-SILKE. Pool tvinnas rättsöls (dvs. medsols) på möl. Rothof 433 (1762). Dens. 632.
Ssgr (till 1; textil.): POL-INSLAG~02. [jfr holl. poolinslag] inslag som ligger fritt över flera varptrådar på rätsidan av inslagssammet o. dyl. o. som bildar pol, om det uppskäres. UB 6: 454 (1874). Kjellin 938 (1927).
-KÄTTING. [jfr holl. poolketting, t. polkette] = -varp. UB 6: 453 (1874).
-SKAFT. [jfr holl. poolschacht] skaft i vävstol varigenom polvarp löper. Andersson Väfn. 122 (1880).
-SKOTT. [jfr holl. poolschot, t. polschuss] = -inslag. 2NF 24: 593 (1916). HantvB I. 8. 2: 126 (1940).
-SKYTTELTRÅD~002. inslagstråd varav pol bildas. Fröberg Skrädd. 38 (1941).
-TOFS. Plysch .. är en sammetsartad väfnad med långa poltofsar. (Ekenberg o.) Landin 913 (1894).
-TRÅD, sbst.2 [jfr holl. pooldraad, t. polfaden] (varp)tråd varav pol bildas. PH 5: 3521 (1753). HantvB I. 8. 2: 126 (1940).
-VARP, r. varp som bildar pol. På vanligt sammet är polvarpen omkring sex gånger längre än bottenvarpen. UB 6: 454 (1874). Den ena (varpen till frotterväv), polvarpen, är mycket löst spänd. Kjellstrand TextVaruk. 80 (1940).
-ÖGLA, r. l. f. Andersson Väfn. 123 (1880).

 

Spalt P 1362 band 20, 1953

Webbansvarig