Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLÅNBOK plå3n~bω2k, r. l. f.; best. -en; pl. -böcker ~bök2er.
Ordformer
(plan- 17081839. plane- 16261926 (bygdemålsfärgat). plån- (-åå-) c. 1635 osv. plåne- 16681744)
Etymologi
[sv. dial. plån(e)bok, plan(e)bok; sannol. till PLÅNA, v.2 2, resp. PLANA, v.1 II]
1) (†) om ett slags anteckningsbok (i fickformat) med så beskaffade blad (av elfenben l. av på särskilt sätt berett pergament o. d.) att skrift lätt kunde utplånas därifrån; äv. om skrivtavla; äv. bildl.; äv. i uttr. diktera till plånboks, diktera för anteckning; jfr PLÅN 1. (Sv.) skrifftaffler, planeböker. .. (Lat.) pugillares. Tiderus GrLat. 44 (1626). Med pennan .. schrifwom wij på rent papper .. medh meszingsticka (dvs. griffel av mässing) i plånböcker, at man kan plåna thet vth igen. Schroderus Comenius 731 (1639; t. texten: die Schreibtäfflein). Spegel GW 257 (1685; bildl., om persons minne). Jag hade upteknat åtskilligt af mina observationer mig til minnes i plånboken som nu borde renskrifvas. Kalm VgBah. 108 (1746). Plånbok af Elphenbens blader och skyldpadde pärmar. BoupptSthm 1756, 1: 1153. Sparrman Resa 1: 80 (1783: dicterade .. till plånboks). Björkman (1889). (Luthers stallbröder) upptecknade i sina plånböcker det .. gemenaste de hörde. Strindberg HMin. 2: 229 (1905; i skildring av förh. på 1500-talet).
2) fodral i fickformat av läder l. tyg o. d., försett med fack för förvaring av sedlar, papper o. d., i sht förr äv. med anordning för insättning av utbytbara anteckningsblad; förr äv. med fack för förvaring av andra mindre föremål; vanl. med särskild tanke på användningen ss. förvaringsplats för sedlar; jfr SEDEL-BOK, TASK-BOK. En späckad l. välfylld l. svällande l. fet plånbok. En mager l. tunn plånbok. Hålla hårt om plånboken, vara (överdrivet) sparsam. Gammal Planbok med en flaska uti. BoupptVäxjö 1807. Marknadsdagen .. borttapades här i .. (Lund) en Plånbok med inneliggande 43 R:dr 16 sk. R:gd. LdVBl. 1827, nr 24, s. 4. Jag fick .. en plånbok med elddon (dvs. vaxtändstickor) af Magister Runeberg. Topelius Dagb. 1: 26 (1832). Plånbokens vinst är dock något. 3SAH LVII. 3: 211 (1835). Johnson Se 83 (1936). jfr LÄDER-PLÅNBOK.
Ssgr (i allm. till 2): PLÅNBOKS-ALMANACKA~1020 l. -ALMANACK~102. liten almanacka att bära i plånbok. Alm(Ld) 1906, Omsl. s. 4.
-FACK.
-FICKA.
1) ficka där man brukar ha plånboken; vanl. om innerficka i kavaj; jfr ficka 1. SAOL (1900). Välväxt man har en sabla bula / uppe på sidan vid plånboksfickan. Karlfeldt FridLustg. 71 (1901).
2) (föga br.) fack i plånbok; jfr ficka 2 b. Östergren (1935).
-FJÄDER. (†) = -klämma. KatalIndUtstSthm 1897, s. 83.
-FORMAT. särsk. i uttr. i plånboksformat, i samma format som en plånbok. Tre prydliga volymer i plånboksformat. SDS 1894, nr 417, s. 2.
-HÅLLARE, r. l. m. (i sht förr) = -klämma. BoupptVäxjö 1880. PT 1900, nr 15 B, s. 2.
-KLÄMMA, r. l. f. (i sht förr) klämma (av metall) som användes för att hålla samman plånbok; jfr klämma, sbst. 3. SAOL (1900).
-KLÄMMARE, r. l. m. (i sht förr) = -klämma. NVexjöBl. 1847, nr 52, s. 4.
(1, 2) -MAKARE. (om ä. förh.) person som (yrkesmässigt) tillvärkade plånböcker. Risingh KiöpH 96 (1669).
-SCHACK. (för användning under resor o. d. avsett) hopfällbart schackbräde av läder l. dyl. (till format o. utseende erinrande om en plånbok), försett med små fickor (en för varje ruta), i vilka de tillhörande platta pjäserna nedstickas. Janson Vänsk. 212 (1925).

 

Spalt P 1275 band 20, 1953

Webbansvarig