Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLANA pla3na2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (Lundberg Lok. 168 (1902), HufvudkatalSonesson 1920, 1: 357).
Etymologi
[fsv. plana, (ut)jämna, utplåna, isl. plána, utplåna, mlt. o. mnl. planen, göra jämn, utplåna; till PLAN, adj.; jfr fr. planer, jämna, lat. planare, jämna]
I. (i fackspr., i sht tekn.) göra (ngt) plant (jämnt, slätt). De tillämnade knifbladen uppvärmas .. till rödglödgning .. och planas under hammare i ett slag. TT 1878, s. 269. (Järn-)plåt med tjocklek större än 16 mm får icke planas genom kallhamring, utan skall vid hamringen vara uppvärmd till rödvärme. SFS 1919, s. 332.
II. (†) utplåna l. utradera l. utstryka (ngt ur en bok o. d.); särsk. mer l. mindre bildl. (De) loffuade .. th[et] vth at the wille plana th[e]n regi[n]skap vthaff hans bøker. OPetri Tb. 240 (1528). Plana them vthu liffzens book. PErici Musæus 1: 292 a (1582). Brenner Dikt. 1: 194 (1684, 1713; bildl.).
Särsk. förb.: PLANA UT10 4.
1) (i fackspr.) till I: utjämna. Det affall, som hopades .. på gårdsplatser o. dyl., har förr eller senare planats ut. AntT XIX. 1: 94 (1911). Siwertz Lat. 144 (1924).
2) (†) till II: utplåna; äv. bildl. CivInstr. 1 (1541). I Äwighetens Book sitt Nampn ok rykte skrifwa, / Som aldrig planas vth. Lucidor (SVS) 194 (1672).
Ssgr, se under plan, adj. ssgr.

 

Spalt P 1023 band 20, 1953

Webbansvarig