Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLUNDRA, v.2
Etymologi
[möjl. ljudhärmande]
(†) trumma. (Han) togh Beckenet, begynte til at plundra ther på medh en lijten knöpel. Lindner Tijdhfördr. 15 (1641).

 

Spalt P 1243 band 20, 1953

Webbansvarig