Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLIMSOLLMÄRKE plim3sol~mær2ke, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[efter eng. Plimsoll’s mark; av personnamnet PLIMSOLL (se PLIMSOLLARE) o. MÄRKE, sbst.1 2]
sjöt. på vardera sidan av ett fartyg anbragt märke angivande det djup till vilket fartyget får nedlastas, lastlinjemärke, fribordsmärke. Konow (1887). Nilsson Skeppsb. 198 (1932).

 

Spalt P 1169 band 20, 1953

Webbansvarig