Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLANHÄRD pla3n~hæ2rd, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[av t. plan(en)herd, av plane (se PLANA, sbst.) o. herd (se HÄRD, sbst.1 6). Ordet anslutes av nutida språkkänsla till PLAN, sbst.1 (se d. o. I 4, 5); jfr PLÅN-HÄRD]
(förr) bärgv. av bräder hopfogad skiva (täckt av en vaskduk) använd (i svagt lutande ställning) vid anrikning efter bokande. Holmkvist BergslHyttspr. (cit. fr. 1587). Et Bookhus med några plan-härdar til Silfwer-Malmens bokande (m. m.). HC11H 12: 66 (1697). Smedkrats, som flyter åfvanpå smält gårkåppar, vatnbokas och vaskas på planhärd. Rothof 456 (1762). Rinman (1789). JernkA 1884, s. 84. 2NF 31: 794 (1920).

 

Spalt P 1032 band 20, 1953

Webbansvarig