Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLÅNA? sbst.2, anträffat bl. i pl. best. plånorne.
Etymologi
[jfr t. plane, f., t. dial. plon, m., stycke grov vävnad; identiskt med PLANA, sbst.]
(†) vaskduk som på vissa planhärdar täckte härdens brädbotten; jfr PLANA, sbst. (Vid omvaskning på planhärd sätter man) listor nedderst wijd plånorne. Holmkvist BergslHyttspr. 73 (cit. fr. 1716).
Ssgr (†): PLÅN-DUK. jfr plan-duk. BlBergshV 18: 117 (i handl. fr. 1687).
-HÄRD. planhärd. Holmkvist BergslHyttspr. 73 (cit. fr. 1604). TopogrBergsl. 2: 88 (1636).
Avledn.: PLÅNARE, r. l. m. (†) planhärd. Holmkvist BergslHyttspr. 73 (cit. fr. 1722). Hülphers Dal. 561 (1762).

 

Spalt P 1273 band 20, 1953

Webbansvarig