Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERLUSTRERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. perlustrieren, eng. perlustrate, ä. fr. perlustrer; av lat. perlustrare, av per (se PER, prep.) o. lustrare, göra ljus, belysa, besiktiga m. m. (se ILLUSTRERA)]
(†) genomse, granska, besiktiga. När han hade .. twenne resor perlustrerat och öfwersedt den salige Herrens skrifter. Raimundius HistLiturg. 11 (1638). I dhen .. tilförsikt, Eders Kongl. Maij:tt tächtes .. perlustrera (våra besvär). RARP 9: 468 (1664). Ekbohrn (1904). jfr Wivallius Dikt. 68 (1631).

 

Spalt P 673 band 20, 1952

Webbansvarig