Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PENITENTIARIE pe1nitän1tsia4rie l. pen1-, äv. 1010302, m.; best. -en; pl. -er; äv. PENITENTIARIUS a4rius resp. a3rius2, m.; best. -arien; pl. -arier; ngn gg äv. PENITENTIAR a4r, m.; best. -en; pl. -er. Anm. I ä. tid användes ordet med lat. böjning. LPetri KO 31 a (1571: Pœnitentiarij, pl.). 2SthmTb. 5: 192 (1576: Pœnetentiarij, gen. sg.).
Ordformer
(pen- 1629. peni- 1850 osv. poeni- (pœni-) 17311934. -iar 1932. -iarie 1787 osv. -iarius 16291934)
Etymologi
[jfr t. pönitentiar(ius), fr. pénitencier; av mlat. pænitentiarius, penitentiarius, penetentiarius, till lat. paenitentia, poenitentia (se PENITENS)]
1) präst som behandlar frågor rörande botgöring o. kyrkotukt; i fråga om moderna förh. bl. om präst i romersk-katolska kyrkan som erhållit särskild fullmakt att meddela avlösning för vissa kategorier av svårare synder l. om tjänsteman i penitentiarian i Rom; i fråga om ä. förh. äv. om präst (särsk. medlem av domkapitel) i den luterska kyrkan i Sv. med uppgift att behandla frågor rörande kyrkotukten. JMessenius (1629) i HB 1: 162 (om sv. förh. på 1570-talet). 2VittAH 2: 225 (1787, 1791; om medeltida förh. i Sthm). (Rydberg o.) Tegnér Engelhardt 3: 362 (1837; om bajerska förh.). Frey 1850, s. 210 (om sv. förh. 1571). SvKyrkH 2: 115 (1941).
2) [jfr motsv. anv. i t. o. mlat.] (föga br.) botgörare, penitent. Strindberg HögreR 311 (1899). Dens. Bjälb. 17 (1909).
Ssgr (till 1; om romersk-katolska l. äldre protestantiska förh.): A: PENITENTIARIE-BEFATTNING. (-arie- 1893 osv. -arii- 1897) jfr befattning 2 d. Lundström LPGothus 1—2: 75 (1893).
-BESTÄLLNING. (-arii- 1731) (numera bl. tillf.) jfr -befattning. VDAkt. 1731, nr 266.
-TJÄNST. jfr -befattning. Uppl. 2: 652 (1908).
-ÄMBETE~020. (-arii- 1731) jfr -befattning. VDAkt. 1731, nr 266.
B (numera knappast br.): PENITENTIARII-BEFATTNING, -BESTÄLLNING, se A.
-TUNNA, r. l. f. (†) var särskild av de tunnor spannmål som (urspr.) voro anslagna till underhåll åt penitentiarie i den svenska luterska kyrkan i äldre tid; jfr domkyrko-tunna. VDAkt. 1731, nr 265 (i pl.).
-ÄMBETE, se A.

 

Spalt P 587 band 19, 1952

Webbansvarig