Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDIGREE ped4igri l. med eng. uttal, r.; best. -n.
Etymologi
[av eng. pedigree, av fr. pied de grue, tranfot (jfr FOT, KRAN); benämningen beroende på ett om en fågelfot påminnande, i stamtavlor använt tecken för härstamning]
(i fackspr.)
1) stamtavla (l. stamträd) för ett djur l. en växt l. över avkomman av ett djurpar l. ett växtindivid. 2NF (1914). BonnierKL (1926).
2) växtförädl. elliptiskt för: pedigreesort l. pedigreestam. UtsädT 1893, s. 85.
Ssgr (till 1; i fackspr.): PEDIGREE-DJUR. djur av ren ras med härstamning bestyrkt gm stamtavla. LB V. 1: 60 (1907).
-ELIT. särsk. växtförädl. elitstam erhållen gm pedigreekultur; jfr elit 3. UtsädT 1893, s. 94.
-FÖRÄDLING. växtförädl. jfr -kultur. BonnierKL (1926).
-KORTHORNSBOSKAP~1002 l. ~1020. jfr -djur. Nathorst LandtbrSk. 47 (1896).
-KULTUR. växtförädl. renodling av avkomman efter ett växtindivid, pedigreeodling. UtsädT 1894, s. 65.
-METOD. (vid studier av ärftlighetsförhållanden l. vid växtförädling använd) metod för växtodling som grundar sig på renodling av avkomman efter ett växtindivid; äv. allmännare, om växtförädlingsmetod som grundar sig på användning av material med känd härstamning. UtsädT 1907, s. 150. SvUppslB (1934).
-ODLING. växtförädl. = -kultur. UtsädT 1906, s. 281.
-PLANTA, r. l. f. växtförädl. moderplanta använd vid pedigreekultur. UtsädT 1894, s. 34.
-SORT. växtförädl. gm pedigreekultur erhållen växtsort (sädessort). UtsädT 1902, s. 178.
-STAM. [jfr eng. pedigree stock] jfr -elit, -sort. UtsädT 1894, s. 33. Elitutsäde av pedigreestammar. LAHT 1914, s. 325.

 

Spalt P 533 band 19, 1952

Webbansvarig