Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATROCINIUM l. PATROCIN, n. Anm. Ordet har stundom anträffats med latinsk böjning, t. ex. Tegel G1 1: IV (1622: under .. Patrocinio), Delachapelle ExBook Föret. b 5 b (1669: Under .. patrocinio).
Ordformer
(-cin (-cijn) 16531722. -cinium 17161904)
Etymologi
[jfr t. patrozinium, ä. fr. patrocine; av lat. patrocinium, avledn. av patronus (se PATRONUS). — Jfr PATROCINERA]
(†) beskydd; försvar; juridisk hjälp, bistånd vid rättegång. (Jag) Will här medh hafwa .. migh och the mina uthi E(de)rs Högw(ördig)heetz mechtiga patrocin .. recommenderat. VDAkt. 1653, nr 207. Därs. 1722, nr 174. Ekbohrn (1904).

 

Spalt P 492 band 19, 1952

Webbansvarig