Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATROCINERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. patrozinieren, ä. fr. patrociner; av lat. patrocinari, till patrocinium (se PATROCINIUM)]
(†) lämna (ngn) beskydd l. stöd; försvara (ngn l. ngt), taga (ngn l. ngt) i försvar; äv. i uttr. patrocinera för ngn l. ngt, uppträda till försvar l. plädera för ngn l. ngt. Att man icke så patrocinerer en hoordoms last, att wÿ giffue tilfälle och bliffue skÿllige i flere. 2SthmTb. 6: 19 (1578). (Somliga) töra wähl sittia på Domare bäncken, och så uppenbarligen förswara och patrocinera then ene parten. Rudbeckius KonReg. 177 (1615). Boström 3: 372 (1843: för). Lagus Kellgren 244 (1884).

 

Spalt P 491 band 19, 1952

Webbansvarig