Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARERA pare4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.3, förr äv. PARIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (föga br., Nordforss (1805), Klint (1906)).
Ordformer
(pare- 1699 osv. parie- 18001888)
Etymologi
[jfr d. parere; av t. parieren, av fr. parier, i ä. fr. äv.: jämställa, vara jämställd (ffr. parier, para (sig)); av lat. pariare, göra lika, avledn. av paria, n. pl. av par, lika (se PAR, sbst.1); formen pariera är lånad direkt (l. uppkommen gm invärkan) från fr. — Jfr KOMPARERA, v.1, PARI, sbst.1—2]
(ålderdomligt) slå l. hålla vad; särsk. dels med efterföljande att-sats l. indirekt frågesats: slå vad (att resp. vem osv.), dels med obj. betecknande insatsen: slå vad om, hålla (se HÅLLA, v.1 12 c α), äv. med efterföljande att-sats: hålla (ngt) att osv.; i sht förr äv. i uttr. parera med ngt att osv., slå vad om ngt (ss. insats) att osv. HH 24: 9 (1699). En Gascon, hvilcken parerade sin klippare emot en officerares skiöna häst, at (osv.). Schück VittA 5: 682 (i handl. fr. 1753). Att parera hvem som skall kunna till fots tillryggalägga den längsta vägen. Ahnfelt HofvLif 3: 5 (i handl. fr. 1795). Lindfors (1824: med). Jag parerar, / Att sjelfvaste hin onde här logerar. Dahlgren Calderon 5 (1858). Vill ni parera? Jag håller på, att hon vinner. Wijkander OSam 50 (1875). Ja parerar två riksdaler, sade smeden. Nilsson Bombi 217 (1932). — särsk.
a) vid spel l. tävlan (jfr b): slå vad om vem som kommer att vinna; äv. i p. pr. substantiverat: vadhållare vid spel l. tävlan; äv. (numera bl. tillf.) dels i uttr. parera på en spelare o. d., slå vad om att en spelare osv. kommer att vinna, hålla en viss summa på en spelare osv., dels i uttr. parera på (spel o. d.) om l. med (pängar o. d.), slå vad om (pängar osv.) angående vem som kommer att vinna (spel osv.). Att han på spelet om penningar parierat. Wedberg 1HD 87 (i handl. fr. 1800). Sjöberg SthmHeml. 290 (1844: med). I Paris .. deltaga vanligen flere personer i (ekarté-)partiet, i det de parera på den ena eller andra spelaren. Lundequist KonstSpel. 3: 80 (1849). Wilson Spelb. 114 (1888; i p. pr., substantiverat, i fråga om biljardspel). 3NF (1931).
b) (numera knappast br.) i p. pr. i utvidgad anv., om kort i farao (se FARAO, sbst.2): varpå insats placerats. Blanche Våln. 503 (1847).

 

Spalt P 278 band 19, 1952

Webbansvarig