Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PAKET pake4t, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(packet 18091855. paket 18121926. pakett 18331843. paquet (-qvet) 18141837. paquett 18201843)
Etymologi
[jfr d. paket, nor. pakett; av eng. packet, elliptiskt för packet-boat (se PAKET-BÅT)]
1) (numera knappast br.) = PAKET-BÅT 1. Om bord på packeten Diana utanför Göteborg. Geijer Brev 19 (1809). Lundin StockhMinn. 1: 41 (1904; om ä. förh.). BonnierKL 8: 1522 (1926). jfr ÅNG-PAKET.
2) [elliptiskt för PAKET-VAGN] (†) = PAKET-VAGN 1. Wetterbergh Sign. 280 (1843).
Ssg (till 1): PAKET-KAPTEN. (†) kapten på paketbåt. Wingård Minn. 4: 65 (1847).

 

Spalt P 58 band 19, 1952

Webbansvarig