Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OPPRIMERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr OPPRESSION.
Etymologi
[jfr t. opprimieren, fr. opprimer; av lat. opprimere, trycka till l. ned, undertrycka, kuva m. m., av ob (se OBDUCERA) o. premere, trycka (jfr IMPRIMERA, OPPRESSIV, PRESS)]
(†) trycka ned, trycka ihop l. samman; äv. bildl. Jag var nödsakad att gjöra mig sjelf denna rättvisa, för at intet opprimeras af hans suffisanta ton. Leopold (SVS) 2: 205 (1785). WoJ (1891).

 

Spalt O 1055 band 19, 1950

Webbansvarig