Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OMINTETGÖRA omin3tet~jö2ra l. ~jœ2-, v. -gör, -gjorde, -gjort, -gjord (se för övr. GÖRA, v.1). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (i skriftspr., mindre br., Jolin 232 (i handl. fr. 1879), Östergren (1933)).
Ordformer
(förr ofta skrivet i o. möjl. att uppfatta ss. tre ord. om- 1526 osv. um- (vm-) 15561569. -inte- 1815. -inted- 1529. -intet- 1541 osv. -intit- (-ith-) 15261541)
Etymologi
[till uttr. om intet (se INGEN 4 g)]
1) med avs. på ngt abstrakt: tillintetgöra l. förstöra (ngt) o. d.
a) (numera mindre br.) bringa (ngt) att upphöra; nedslå (ngt); stundom: försätta (ngt) ur kraft, upphäva (ngt). Iach wåre heller dödh, än ath någhor skulle mina berömelse om intit göra. 1Kor. 9: 15 (NT 1526). Vi wile och här medh aldelis hafve ogillet och um inthet giordt alle the förschrifninger, sententzier, domer och utropninger, som (osv.). RA I. 2: 301 (1569). Vthrote, och om intet göre all falsk och Kättersk läre. Carl IX Bew. K 4 b (1604). (Hovpartiets strävan gick allt mera öppet) ut på, att omintetgöra allt hvad som vunnits för folkfrihetens sak. Lundegård Stormf. 59 (1893). Kallenberg CivPr. 1: 1074 (1924).
b) förhindra att ngt kommer till stånd l. utföres l. förvärkligas; komma (ngt) på skam; förta värkan av (ngt); komma (ngt) att misslyckas. Omintetgöra ngns planer, förhoppningar. G1R 27: 119 (1557). Huru vildt arbetar icke min Dotter på sin olycka, och at om intet giöra min ömma försorg? Missförståndet 16 (1740). Han insåg, hur hopplöst det är att försöka omintetgöra gudarnas rådslag. Rääf Sugimoto BlmrNJord 83 (1934).
2) (†) refl.: förnedra sig. Christus Jesus .. räknadhe .. icke för rooff, gudhi jemlick wara, vtan om intit giorde sigh. Filipp. 2: 7 (NT 1526; Bib. 1541: förnedradhe sigh).

 

Spalt O 790 band 19, 1950

Webbansvarig