Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OLEAT ol1ea4t l. ωl1– l. å1– l. ω1-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. oleat, eng. oleate; av fr. oléate, bildat till acide oléique, oljesyra, till lat. oleum, olja (se OLEUM). — Jfr OLEIN]
kem. salt av oljesyra. Berzelius ÅrsbVetA 1824, s. 243. NoK 44: 93 (1925).

 

Spalt O 574 band 19, 1950

Webbansvarig