Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OIDIPUSKOMPLEX oj3dipus~kompläk2s, äv. ÖDIPUSKOMPLEX ø3d-, n. l. r. l. m.; best. -et, ss. r. l. m. -en; pl. = l. (ss. r. l. m. alltid) -er.
Ordformer
(oed- 19161949. oid- 1932 osv. öd- 19101946)
Etymologi
[efter t. ödipuskomplex, m., av OIDIPUS (t. Ödipus, lat. Oedipus, gr. Οἰδίπους), namn på en grekisk konung, som enligt sagan dödade sin fader o. äktade sin moder, o. KOMPLEX, sbst.]
psykol. av den österrikiske psykiatrikern S. Freud († 1939) införd beteckning för en enligt den psykoanalytiska skolan hos barn uppträdande fixering av sexualiteten på den av föräldrarna som är av motsatt kön; särsk. o. eg. om en gosses fixerade böjelse för modern (o. därmed följande rivalitetsinställning till fadern). ASvLäkT 1910, s. 906. Westermarck OedipKompl. 5 (1934). (Johnson o.) Alexanderson-Lundström Sartre Mur. 223 (1946).

 

Spalt O 494 band 18, 1949

Webbansvarig