Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPLEX kompläk4s, n. (BOlavi 81 b (1578) osv.) l. r. l. m. (IErici Colerus 1: 125 (c. 1645) osv.); best. -et l. -en, förr äv. utan slutart.; pl. = l. (ss. r. l. m. alltid) -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet com-)
Etymologi
[fsv. komplex (anträffat bl. i best. form -plexen), i bet. 1; jfr fd. complex (i bet. 1), mht. complexe, t. komplex, eng. complex; ytterst av lat. complexus, omfattning, omfamning, vbalsbst. till complectere l. complecti (se KOMPLEX, adj.)]
1) (†) = KOMPLEXION. BOlavi A 2 b (1578). The som hafwa then Sanguiniske Complex. IErici Colerus 1: 125 (c. 1645).
2) sammanställning av l. förknippning mellan föremål l. förhållanden, sammanfattning; äv. om sammanhörande helt som bildas av föremål l. förhållanden som äro förbundna l. samhöriga med varandra, grupp, förbindelse. De för oss gifna materiela tingen äro .. complexer af sinnliga qvaliteter. Boström 2: 92 (1838). Väldiga komplex af stjärnsystem. 2UB 10: 358 (1907). En komplex av grundläggande ekonomiska företeelser. Heckscher EoH 21 (1922). Ett helt komplex av orsaker. GHT 1934, nr 98, s. 3. — jfr ATOM-, BÄRG-, BÄRGARTS-, KRAFT-, LJUD-, SKOGS-, ÄGO-KOMPLEX m. fl. — särsk.
a) om samling av sammanhörande byggnader l. byggnadsdelar. Hela komplexet brann ned till grunden. Det gamla slottet (i Stockholm) var en vidsträckt komplex af byggnader, hvilka tillvuxit efterhand. Estlander KonstH 410 (1867). Moberg Sedebetyg 19 (1935). — jfr BYGGNADS-, FABRIKS-, GÅRDS-, HUS-KOMPLEX m. fl.
b) psykol. om förknippning l. förband av psykiska element; särsk. i den freudska psykoanalysen, om föreställningsgrupp av undermedveten karaktär som invärkar på en individs hela själsliv; stundom (vard.) (under påvärkan av den adlerska psykoanalysen) liktydigt med: mindrevärdighetskomplex. Undanträngt (förträngt) komplex. Jag är en komplex af kvalitativa elementer: af känslor, begär, viljeakter. Rydberg Varia 13 (1888, 1894). Komplexerna eller föreställningsförbanden. Gadelius Själsl. 1—2: 78 (1921). Mrs Woodbury var en ytterst vital, självsäker kvinna, fullkomligt obesvärad av undanträngda komplexer. Henschen Dakin Eddy 223 (1931). Pjosk eller överdrivet daltande med komplex och andra nymodigheter. DN(A) 1934, nr 83, s. 9. — jfr FÖRESTÄLLNINGS-, MINDREVÄRDIGHETS-, TANKE-, VARSEBLIVNINGS-KOMPLEX m. fl.

 

Spalt K 2050 band 14, 1937

Webbansvarig