Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄVBÅGAR, sbst. pl. (näf-) i följande språkprov är en felläsning av handskriftens MESBÅGAR
Ordformer
(-bogar)
Etymologi
Sina klöf lägge de (dvs. folket i Särna) uti 2:ne näfbågar, af trä gjorde, hvilka hopsnöras och läggas på hvardera sidan om hästen. Linné Ungd. 2: 290 (1734; Ährlings uppl.).

 

Spalt N 1207 band 18, 1948

Webbansvarig