Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MES me4s, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Broman Glys. 3: 43 (c. 1730) osv.) ((†) -er (äv. att hänföra till sg. mesa) HH XI. 1: 18 (1530), ÅngermDomb. 1646, s. 5); förr äv. MESA, sbst.1, r. l. f.; pl. -or (ÅngermDomb. 28/11 1639, fol. 153, Stiernman Com. 3: 473 (1666)) l. -er (jfr ovan).
Ordformer
(mes (-ee-) 1530 (: meser, pl.), 1541 osv. me(h)sa 16381734. mess 15461640)
Etymologi
[fsv. mes, äv. mese, korg, äv. ss. mått, sv. dial. mes, meis o. d., ryggkorg flätad av vidjor, bärställning osv., motsv. nor. meis, isl. meiss; jfr mnt. mēse, meise, tunna, mått för torra varor, fht. meisa, börda, knyte o. d., t. dial. meisen, träställning för ryggbördor, eng. mease, mått för sill; trol. samhörigt med got. maitan, hugga (se META, v.1)]
1) (förr; jfr dock slutet) korg o. d. för transport av torra varor; äv. om dylikt kärl använt ss. mått (med en rymd av 48 kannor); äv. om kasse (se KASSE, sbst.3 2) som användes vid transport av varor. Röckt siik aff forserna .. V meser. HH XI. 1: 18 (1530). Ondt stoppa Traanan i mees. Grubb 647 (1665) [jfr fsv. thet är onth at binda hägher i mees]. (De) erlägga så hög tull för ett dussin (tallrikar) som tillförene för en mesa eller 12 dussin. 2RA 3: 919 (1734). Falkman Mått 1: 318 (1884). — jfr KOL-MES. — särsk. (fullt br.) om korg l. kasse som användes vid klövjning. VetAH 1749, s. 101. jfr KLÖV-, KLÖVJE-MES.
2) [eg.: så mycket näver som kunde bäras i en mes (i bet. 1)] (förr) mått för näver, utgörande 70 näverstycken. ÅngermDomb. 24/8 1632, fol. 68. 20 mesar näver. NorrlS 14: 14 (1934; efter handl. fr. 1564).
3) ställning av trä l. metall för bärande av bördor på ryggen; äv. om dylik ställning försedd med ryggsäck. Bära ngt i mes. Broman Glys. 3: 43 (c. 1730). Ett sätt att bära renseln är att hafva den fastgjord vid en s. k. ”mes”. Balck Idr. 2: 366 (1887). KulsprI 1923, s. 172 (för transport av kulspruta). — jfr STÅL-, TRÄ-MES m. fl.

 

Spalt M 834 band 17, 1944

Webbansvarig