Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄGENHET, f.; pl. -er.
Etymologi
[ellipsbildning till BENÄGENHET l. möjl. avledn. av NÄGEN]
(†) villighet, benägenhet; äv.: lust, böjelse; begär; äv.: tillgivenhet, välvilja, sympati, känsla av tillgivenhet l. uppskattning. Dieffuulen, som .. ingeffuer osz allahanda onda tanckar, begärelser och nägenheter emoot Gudz Bodh. PJGothus Leiser C 1 a (1599). Öffuerheeten (skall) medh godh Exempel föregå sinom Vndersåtarom, Ty således bliffua the henne medh större nägenheet hörsamme. Dens. Os. 283 (1603). RARP 9: 305 (1664).

 

Spalt N 1011 band 18, 1948

Webbansvarig